WOZ-loket

Het WOZ-loket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Bulkverstrekking en andere geautomatiseerde vormen van verstrekking zijn niet toegestaan. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2017. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden. 

Ga naar het WOZ-loket om uw WOZ-waarde van uw woning in te zien.
 

WOZ-loket

Taxatieverslag via MijnOverheid

Mijn Overheid biedt u de mogelijkheid om uw taxatieverslag via een beveiligde omgeving op te vragen. Via MijnOverheid.nl kunt u inloggen met uw DigiD-inlogcode (gebruikersnaam met wachtwoord), en gaan naar Persoonlijke gegevens > WOZ > Adres > het taxatieverslag opvragen.

Staat de tenaamstelling van uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op een 'natuurlijk persoon' dan is het inloggen met de DigiD-inlogcode niet mogelijk.

Voor het opvragen van het taxatieverslag kunt u dan contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering van de DDFK-gemeenten, team Financieel beheer, cluster Belastingen, tel. (0519) 298888.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt