WhatsApp-groepen

Whatsapp buurtpreventie DongeradeelWhatsApp inzetten voor buurtpreventie

De bewoners en ondernemers in DDFK maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in hun eigen dorp of wijk. Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. WhatsApp is hiermee een moderne digitale vorm van buurtpreventie.

De gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel houden wij een overzicht bij in welke dorpen of wijken al een WhatsApp-groep actief is. Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt, of heeft u al een groep waar u ons van op de hoogte wilt brengen? Stuur dan een mail met als onderwerp ‘WhatsApp-groep’ met daarin uw naam, adres en telefoonnummer naar veiligheid@ddfk.nl. Ook voor verdere vragen of belangstelling kunt u hier een mail heen sturen. 

WhatsApp-borden

Als u in een WhatsApp-groep zit is het mogelijk dat er belangstelling is voor een WhatsApp buurtpreventie bord in uw buurt, zodat iedereen ook weet dat er een WhatsApp-groep is. De aanvraag van een WhatsApp buurtpreventie bord gaat via de gemeente. Om wildgroei van borden tegen te gaan en te voorkomen dat er verschillende soorten borden komen te hangen, kan een aanvraag ingediend worden via veiligheid@ddfk.nl. De gemeente geeft u toestemming indien het verzoek aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het verzoek wordt ingediend voor de gehele wijk;
  • Bij het verzoek wordt een overzichtskaart van de wijk aangeleverd waarop de borden zijn ingetekend;
  • De WhatsApp-groep is doorgegeven aan de gemeente, met één beheerder als contactpersoon.
  • Per WhatsApp-groep/buurt worden er 2 borden gefinancierd. Er wordt gekeken of er ook echt 2 borden nodig zijn, dit om wildgroei tegen te gaan.  

De borden worden geplaatst door Gemeentewurk.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt