Wat doe ik bij een ramp of crisis?

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Het is belangrijk dat u als bewoner ook weet wat u dan zelf moet doen. Via de website www.denkvooruit.nl krijgt u de informatie die u nodig heeft in uw woonomgeving. U zoekt dan op postcode. Door uw postcode op de Risicokaart in te typen komt u te weten:

  • Welke rampen in uw buurt kunnen plaatsvinden;
  • Welke voorbereidingen u vooraf kunt treffen;
  • Hoe u wordt gewaarschuwd;
  • Wat u moet doen als er een ramp plaatsvindt.

Op de rampeninstructies kunt u zien welke noodsituaties er in uw buurt kunnen ontstaan. Tevens staan er instructies bij hoe u moet handelen bij een dergelijke noodsituatie.

Sirenetest

Op elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur worden de sirenes luid getest. Omdat het om een test gaat hoeft u geen actie te ondernemen. De sirenes zijn bedoeld voor alarmering buitenshuis. Constateert u dat een sirene niet werkt, terwijl dat anders wel het geval is, dan vragen wij u dat te melden bij de gemeente.

NL-Alert

Als aanvulling op de alarmering door de sirenes is in 2012 “NL-Alert” in Nederland geïntroduceerd. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is uw privacy gewaarborgd. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Stel NL-Alert in op uw telefoon en krijg direct informatie bij een noodsituatie. Kijk op www.nlalert.nl.

Hoort u de sirene?

Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm. Er is dan beslist iets aan de hand.

  1. Ga naar binnen;
  2. Sluit deuren en ramen;
  3. Luister of kijk naar de rampenzender Omrop Fryslân (92.2 FM) en volg de instructies op;
  4. Weet wanneer het buiten weer veilig is.

 Denk vooruit

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt