Visie binnenstad Dokkum

Dokkum is hét regionale centrum van Noordoost Friesland. De vele monumenten en karakteristieke panden geven de stad haar unieke uitstraling waar naast de eigen bewoners en de regioconsumenten veel toeristen op afkomen. Trends en ontwikkelingen die zich in andere steden voordoen zoals veranderend koopgedrag en de effecten van de jarenlange crisis leiden tot de afname van het aantal winkels in Dokkum. Daarnaast heeft de regio te maken met bevolkingskrimp. De gemeente Dongeradeel heeft met stakeholders daarom een kompas ontwikkeld voor de omgang met deze ontwikkelingen. Verder zijn ook de ruimtelijk-economische opgaven uit het binnenstadsplan input voor de visie geweest. Kijk hiervoor op de pagina Binnenstadsplan. De gemeenteraad van  Dongeradeel heeft op 30 juni 2016 de integrale visie voor de binnenstad van Dokkum vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor  een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad.

Inhoud

De belangrijkste punten in de visie zijn het vastleggen van het kernwinkelgebied in de ‘d’ structuur, de toekomstige functie van de Zijl, de Markt, de aanloopstraten naar het centrum en de verkeersstructuur. De visie is een kompas voor nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren en  vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Bij de visie hoort ook een uitvoeringsparagraaf waarin de gewenste ontwikkelingen worden benoemd. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats als hiervoor een aanleiding is, er voldoende middelen zijn. De uitvoering wordt altijd vormgegeven in samenwerking met de bewoners, ondernemers en andere partijen die van belang zijn voor de toekomst van Dokkum. De visie is online te vinden  op de site: www.binnenstadsvisiedokkum.nl

Proces

Bij het opstellen van de visie voor de binnenstad heeft brede betrokkenheid van bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en de gemeente plaatsgevonden . Er is in 2015 - tijdens een aantal workshops en een stadswandeling - gestart met het ophalen van ideeën, dromen en ambities. Daarna is er op 20 mei 2015 een stadsdebat geweest waarin het maken van keuzes en het bepalen van de gezamenlijke ambitie met alle betrokkenen centraal stonden. Op 1 oktober 2015 zijn de resultaten hiervan –de koersbepaling- gepresenteerd in de raadscommissie Omkriten en op 28 oktober 2015 aan de stakeholders. De presentatie van die avonden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Na de koersbepaling is hard gewerkt aan het opstellen van een ontwerp-visie. Deze is op 12 januari 2016 met de stakeholders besproken en op 13 januari gepresenteerd aan de bevolking van Dokkum. De reacties en opmerkingen die zijn binnengekomen op deze avonden en daarna zijn besproken, hebben aanleiding gegeven om nog wijzigingen door te voeren. Op 25 februari heeft de raad besloten  de de visie voor inspraak en overleg ter inzage te leggen. Tijdens de inspraakperiode van 6 weken zijn twee reacties binnengekomen en op 30 juni 2016 is de visie ongewijzigd vastgesteld.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt