Veiligheidsbeleid

In januari 2014 heeft de gemeenteraad van Dongeradeel het Integraal veiligheidsbeleid Noordoost Fryslân vastgesteld. Deze vastgestelde nota biedt prioriteiten uitgangspunten voor de komende jaren op het gebied van veiligheid en is een leidraad voor het gezamenlijk handelen van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

De vastgestelde doelstellingen en prioriteiten kunt u teruglezen in het onderstaande Integraal veiligheidsbeleid Noordoost Fryslân 2013 – 2017.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie over het integraal veiligheidsbeleid kunt u contact opnemen met het team Algemeen Juridische Zaken van de gemeente Dongeradeel.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt