Veiligheid

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Lees verder

Veiligheidsbeleid

In januari 2014 heeft de gemeenteraad van Dongeradeel het Integraal veiligheidsbeleid Noordoost Fryslân vastgesteld. De vastgestelde doelstellingen en prioriteiten kunt u teruglezen in het Integraal veiligheidsbeleid Noordoost Fryslân 2013 – 2017.  Lees verder

Wat doe ik bij een ramp?

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Het is belangrijk dat u als bewoner ook weet wat u dan zelf moet doen.  Lees verder

Gladheidbestrijding

Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 1 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidsbestrijding op wegen en fietspaden. Klik voor meer informatie in het Digitaal Loket.

WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

De bewoners en ondernemers in Dongeradeel maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Lees verder

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt