Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn

Doel

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.0058.BPBG2018P1-ON01) voorziet in de opwaardering en het herstel van de oude opvaart Nije Feart tussen Súd Ie en Lauwersmeer bij Oostmahorn (Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn) waarbij er een vaarontsluitingsroute ontstaat (in de DM-klasse met 2,50m doorvaarthoogte) en sprake is van ecologische versterking en de aanleg van recreatieve voorzieningen. Het bestemmingsplan biedt planologische ruimte voor een verbreding van de Nije Feart, aanpassing/vernieuwing van kunstwerken en de realisatie van  een Marrekrite-aanlegplaats ten noordoosten van de Sylsterwei te Ezumazijl.

Status

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijzen van 25 oktober tot en met 5 december 2018.

Planning

Vaststelling door de gemeenteraad verwacht begin 2019.

Procedure

Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA, Kollum. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Doarpen en Wiken (Team Romte), telefoonnummer (0519)298 888.

Bestemmingsplan analoog en digitaal raadpleegbaar en beschikbaar

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 25 oktober 2018 op papier in te zien bij de receptie op het gemeentehuis te Dokkum. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0058.BPBG2018P1-ON01

Extra

Ter voorkoming van misverstanden attenderen wij u erop dat het bestemmingsplan op deze webpagina niet de juridisch bindende versie is. Wanneer er sprake is van interpretatieverschillen zal het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl juridisch bindend zijn.
 

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt