Plannenkamer

PlannenkamerPlannenkamer Dokkum geeft advies

We geven allemaal om de mooie binnenstad van Dokkum. Waar we fijn kunnen wonen, werken en winkelen en waar we onze vrije tijd aangenaam kunnen besteden. We willen het authentieke karakter van de binnenstad graag bewaren. Maar hoe doe je dat?  Om de eigenaren van de panden te helpen werkt een groep van ondernemers, architecten en bewoners samen in de Plannenkamer. Bewoners en ondernemers met plannen voor hun pand kunnen hier geheel vrijblijvend advies vragen. Zo kan de eigenaar weer verder met zijn of haar plan.

Maandelijkse bijeenkomsten

De Plannenkamer komt iedere laatste dinsdag van de maand bij elkaar. Plaats van samenkomst is De Waegh in Dokkum, aanvang 19.30 uur. U kunt uw plan van te voren aanmelden via plannenkamerdokkum@ddfk.nl. Als u daarbij aangeeft, welke vraag u hebt, kunnen wij u het beste helpen. Spontaan bij de Plannenkamer binnenlopen kan ook.
 
Het initiatief is genomen door een groep van ondernemers, architecten en bewoners uit de binnenstad in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Het doel van de plannenkamer is om op een laagdrempelige manier bewoners en ondernemers van de binnenstad van Dokkum op weg te helpen met bouwplannen in de binnenstad die het cultuurhistorische karakter versterken. Het initiatief geeft invulling aan de ambities van de binnenstadsvisie Dokkum om de kwaliteit te verhogen van een 7 naar een 9!
 
De raad stelde de visie in 2016 vast na een uitgebreid proces met ondernemers en bewoners van de binnenstad.  Wethouder Albert van der Ploeg is blij dat de Mienskip nu met het initiatief is gekomen om invulling te geven aan de ambities van de binnenstadsvisie: De kennis en kunde fan ‘e mienskip is grut, lykas de belutsenens by de binnenstêd. Dizze ynset is weardefol.
 
Volgens architect Silvester Adema kunnen plannen voor het zelfde geld wel bijdragen aan de cultuurhistorische uitstraling van de binnenstad. “Een mooi passend plan hoeft niet duurder te zijn maar is in alle gevallen een bijdrage aan het stadsbeeld”.

Stadsontwikkelingsmaatschappij

De raad van Dongeradeel heeft overigens een motie aangenomen om te komen tot een SOM (Stadsontwikkelingsmaatschappij). Als de SOM er gaat komen kan er middels leningen en mogelijk kleine subsidies nog meer bereikt worden om van Dokkum de fraaiste binnenstad van Nederland te maken aldus wethouder Van der Ploeg. Dit sluit aan bij het project van de DOM’s dat al loopt in de vier beschermde dorpsgezichten in Dongeradeel.
 
Jan Huberts van de wijkraad  binnenstad, een van de leden van de plannenkamer, is vooral blij dat bewoners kosteloos advies kunnen krijgen van de plannenkamer. “Als je je kozijnen wilt vervangen is het mooi dat je op weg geholpen wordt om historisch verantwoorde keuzes te maken die bijdragen aan de waarde van je woning!”
 
Binnenstadsondernemer Jan Michiel van der Gang hoopt vooral dat de ondernemers die gaan investeren in hun winkelpand ook nadenken over wat een authentieke uitstraling van hun winkel kan betekenen voor het totaalbeeld van Dokkum. “Ik merk dat toeristen van buiten veel waardering hebben voor onze fraaie stad Dokkum en steeds langer blijven! De verblijfsduur en de bestedingen van toeristen zijn belangrijk voor de ondernemers van de binnenstad”.

Data bijeenkomsten in 2018

  • 29 mei
  • 26 juni
  • 25 september
  • 30 oktober
  • 27 november

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt