Onderzoek karakteristieke panden

Onderzoek karakteristieke panden Dokkum

Hoeveel karakteristieke panden staan er bȗten de bolwerken in Dokkum? De gemeente Dongeradeel wilde graag antwoord op deze vraag en heeft daarom onderzoek gedaan. Dongeradeel wil de kwaliteit van de fysieke leefomgeving borgen en waar mogelijk versterken. Dat staat in het collegeprogramma 2014-2018. Naast de historische binnenstad van Dokkum zijn er ook in de wijken rondom de binnenstad waardevolle gebieden. Hier zijn gebouwen te vinden met bijzondere kwaliteiten die (net) niet de status van rijksmonument hebben ontvangen. De gemeente wilde weten welke andere panden dit zijn en heeft in kaart gebracht wat de cultuur- en bouwhistorische waarde ervan is. Nu is het duidelijk welke panden als karakteristiek aan te merken zijn.

Hoe zag het onderzoek eruit?

De gemeente heeft panden laten onderzoeken op gaafheid, stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waarde. Daarvoor werden de panden ter plaatse bekeken. Dit ‘veldwerk’ gebeurde de afgelopen weken door bouwhistorici van Adema Architecten. In de meeste gevallen deden ze dit vanaf de openbare weg. Ook hebben ze foto's van de panden gemaakt.

Wat bekent de status ‘karakteristiek pand’?

Een aanwijzing tot karakteristiek pand gebeurt door de gemeenteraad. Hiermee wordt aangegeven dat een pand het behouden waard is. In ieder geval wordt de bescherming niet strenger dan onder de huidige regels van het beschermd stadsgezicht. De status van karakteristiek pand maakt het voor de eigenaren mogelijk om een voordelige lening te krijgen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en gemakkelijker subsidie aan te vragen bij de provincie Fryslân. Bijvoorbeeld voor restauraties en herbestemming van het pand.

Bijeenkomsten

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd om de eigenaren van de panden en andere belangstellenden te informeren over het onderzoek en om hen bewust te maken van de bijzondere waarde van de panden. De eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 17 november. Een verslag van die bijeenkomst is hier te lezen. De tweede bijeenkomst staat woensdagavond 30 november op het programma.

Informatie

Bewoners en bedrijven in de binnenstad zijn via de Nieuwe Dockumer Courant geïnformeerd over het onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling: dhr. G. Huttinga (0519) 298734 of dhr. A. Wiersma (0519) 574439.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt