Notitie duurzaamheid

Dongeradeel doet aan Duurzame Ontwikkeling. Dat gebeurt niet altijd bewust, maar vaak al als een vanzelfsprekendheid. En zo moet het eigenlijk ook. Soms is het goed om je even te realiseren wat nu precies de stand van zaken is en even stil te staan bij het 'waarom' van de acties, om er zo mogelijk nog een schepje bovenop te doen.

In het coalitieakkoord ‘Werken aan de toekomst’ hebben de coalitiepartijen aangegeven dat er een duurzaamheidsnotitie moet worden opgesteld, waarin de kaders rond duurzaamheid worden aangegeven. De raad heeft ook gevraagd op 7 juli 2011 (middels een motie van de CDA, ChristenUnie, FNP en PvdA) om een duurzaamheidsnotitie op te stellen waarbij de mogelijkheden van het ‘cradle tot cradle’ principe en de gemeente als ‘fair trade’gemeente worden meegenomen. Voorliggend document beleidsnotitie ‘Dongeradeel hat enerzjy’ geeft dit gestalte.

Aan de notitie zijn projecten gekoppeld. Voorafgaand aan dit document heeft er een energiescan plaatsgevonden. Mede op basis van de conclusies van de energiescan en de conclusies van de Duurzame Kansenkaart is dit document vormgegeven.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt