Gevonden voorwerpen en dieren

Voorwerpen

Kijk voor meer informatie over gevonden of verloren voorwerpen in het Digitaal Loket.

Zwerfdieren

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met dierenpension en -asiel Adventure. Vanaf 1 januari 2015 neemt het team van Adventure o.l.v. Henri Hageman de opvang en verzorging van zwerfhonden uit onze gemeente voor hun rekening. Voor het aanmelden van zwerfhonden en -katten gelden de volgende contactgegevens:

Honden

Dierenpension en -asiel Adventure
Alde Dyk 29, 9288 XB Kootstertille
Maandag t/m zaterdag telefonisch te bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur: (0512) 330001
Ook voor gewonde zwerfhonden.
Website: www.dierenasieladventure.nl

Katten

Stichting Dier onder Dak
Parklaan 8, 9103 SP  Dokkum
Werkdagen en zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur (open) en daarnaast telefonisch te bereiken op genoemde dagen tussen 9.00 en 11.00 uur; (0519) 29 78 00.

Voor gewonde zwerfkatten: bel de dienstdoende dierenarts(enpraktijk); u kunt daarvoor eerst de plaatselijke dierenarts bellen (indien nodig wordt er doorgeschakeld; keuzemenu volgen).
Website: www.dieronderdakdokkum.nl.

Zwervend vee

Voor de opvang van zwervend vee kunt u bellen met de schutstalhouder H. Sliep,
tel. 06 -21528480 of (0519) 29 33 32.

Gewonde vogels en reeën

Stichting De Fûgelpits te Moddergat
tel. (0519) 32 15 91 of 06 - 10695339
Dit is tevens een opvangcentrum voor hulpbehoevende reeën, www.fugelpits.nl.

Andere mogelijkheid opvang vogels is het vogelasiel De Fûgelhelling te Ureterp, tel. (0512) 51 4 3 28. Het vogelasiel vangt ook andere inheemse in het wild levende dieren op, www.defugelhelling.nl.

Gevonden dode dieren in openbaar gebied

Voor gevonden dode en gewonde wilde dieren in openbaar gebied of op of langs de openbare gemeentewegen kan contact opgenomen worden met afdeling Gemeentewurk van Dantumadiel en Dongeradeel, telefoonnr: 14 0519. Buiten kantooruren wordt dit nummer doorgeschakeld naar de buitendienst  (keuzemenu volgen).

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt