Dorpencoördinator

De gemeente Dongeradeel heeft een eigen dorpen- en wijkencoördinator, Ina Witteveen. Haar belangrijkste taken zijn:
Dorpencoordinator

  1. Communicatiekanaal voor de verenigingen van dorpsbelangen en wijkraden in de contacten met de gemeente.
  2. Het coördineren, bewaken en monitoren van gemaakte afspraken binnen de organisatie met besturen van dorpsbelangen en wijkraden.
  3. Plannen, organiseren en voorbereiden van werkbezoeken van het college en het maken van verslagen/actielijsten naar aanleiding van de bezoeken.
  4. Acties afgesproken tijdens deze werkbezoeken uitzetten binnen de organisatie en de afhandeling hiervan bewaken.
  5. Uitzetten in de organisatie van tussentijdse correspondentie/vragen van dorpsbelangen en wijkraden.
  6. Afhandelen jaarlijkse financiële vergoedingen voor dorpsbelangen en wijkraden.
  7. Bijhouden adressenbestand van dorpsbelangen, wijkraden en buurtverenigingen.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt