Dorpen en wijken

Dorpen in de gemeente Dongeradeel

Dongeradeel vormt samen met Dantumadiel, Achtkarspelen, Ferwerderadiel, Tytjerksteradiel en Kollumerland ca. het hart van een van de mooiste gebieden van Nederland, Noordoost Fryslân. Een gebied met indrukwekkend veel groen, water en ruimte. De gemeente Dongeradeel telt naast de stad Dokkum 28 bijzondere dorpen. 

Dorpsbelangen en wijkraden

De gemeente Dongeradeel telt 21 dorpsbelangen en 6 wijkraden. De verenigingen van dorpsbelangen en de wijkraden fungeren als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk zijn zij belangenbehartiger, spreekbuis en antenne van de inwoners van de wijk of het dorp.

Dorpen- en wijkencoördinator

De gemeente Dongeradeel heeft een eigen dorpen- en wijkencoördinator, Ina Witteveen. Wat haar belangrijkste taken zijn, leest u hier.

Projecten

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de verschillende projecten zoals 'Input Holwerter Fiersichten' en 'Súd Ie en Wetterfront Dokkum'.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt