Burgernet

De gemeente Dongeradeel is een Burgernet-gemeente.

Wat is Burgernet?

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.

Uitbreiding van Burgernet

Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om ‘Burgernet-mails’ aan haar deelnemers te versturen. Dit gaat dan veelal om minder urgente zaken. Het systeem is uitgebreid en wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie ’Burgernet-mail’, die de deelnemers alert maakt over bepaalde veiligheidssituaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan over verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van een misdrijf, bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt, in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd, geen afloopbericht verzonden. De Burgernet-mail wordt na een uitgebreide testfase in Groningen, Drenthe en Amsterdam dit jaar landelijk ingevoerd.

Aanmelden

Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u direct helpen uw leefomgeving veiliger te maken. Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Meld u dan aan via de website van Burgernet.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt