Brantgum

In het uitbreidingsplan (2e fase) aan de Jister te Brantgum, zullen in totaal 4 percelen bouwterreinen worden gerealiseerd. Onlangs is de verkaveling van de kavels 8, 9 en 10 opnieuw herzien: van 3 kleine, zijn nu 2 grote kavels ontstaan. De kavels met nummers 3, 4, 9 en 10 zijn bestemd voor het realiseren van vrijstaande woningen.

Informatie over dit plan kan worden aangevraagd middels onderstaand contactformulier of telefonisch bij Josephina Hofman (0519) 298 749 of bij Paula Noordenbos (0519) 574 433. Ook voor informatie over de beschikbaarheid van de kavels kunt u bij hen terecht. 

Hieronder kunt u een actuele tekening van de kavels downloaden.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt