Bouwen Fûgellân

De beleidsregel "voor aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen op hoekpercelen in het Fûgellân" biedt de voorwaarden waaronder woningen in het Fûgellân kunnen worden uitgebreid. Het gaat om uitbreidingen waarvoor moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. In een deel van het Fûgellân (De Skâns uitgezonderd) wordt hiermee meer uitbreidingsruimte op het zijerf bij woningen geboden dan dat het bestemmingsplan toestaat.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt