Bodembeleid

In samenwerking met 17 omliggende Friese gemeenten heeft Dongeradeel een nieuw bodembeleid opgesteld. Dit bestaat uit een regionale Nota bodembeheer met bijbehorende functiekaart en bodemkwaliteitskaarten. Het doel van de nota is het geven van concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem. In de bodemkwaliteitskaarten is de bodemkwaliteit van Dongeradeel en de overige deelnemende gemeenten vastgelegd. Op basis van de nota, die het college inmiddels heeft vastgesteld, is het verplaatsen van grond binnen de begrenzing van de deelnemende gemeenten eenvoudiger, eenduidiger en goedkoper.

De nota en de bijbehorende kaarten kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Procée van de afdeling Publiekszaken, team Milieu: (0519) 298 837.

Brochure

De brochure 'Grondverzet in Noord-Fryslân' is een brochure die bestemd is voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. U kunt de brochure hier bekijken.

Interactieve bodemkwaliteitskaart Fryslân

Er is een interactieve bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Via deze site kunt u toetsen of grondverzet binnen Friesland mogelijk is. Ook zijn o.a. kwaliteitskaarten en functiekaarten te bekijken.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt