Binnenstad Dokkum

De binnenstad van Dokkum is het hart van de Regiostad Dokkum. Hier zijn de meeste winkels en  horeca gevestigd en vinden evenementen plaats met een uitstraling naar de hele regio.

Ontwikkelopgave Regiostad

Het college van de gemeente Dongeradeel werkt in de periode 2014-2018 aan de ontwikkelopgave Regiostad.  Het bestaande bedrijfsleven wordt behouden en het versterkt. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe dragers voor de regionale economie. Mogelijkheden ontstaan in nieuwe ICT-toepassingen. Verder liggen er belangrijke kansen in nieuwe(decentrale) energiebronnen. De compacte stad krijgt verder vorm door nieuwe voorzieningen op en rond het water en de verbeterde verbindingen met de regio over het water. De stad is het grootste voorzieningencentrum voor Noordoost Fryslân. Deze functie moet blijvend worden verdiend en versterkt. De Centrale As sluit de stad aan op het landelijk stelsel van snelwegen.

Verder wordt door het college in de periode 2014-2018 gewerkt aan het behouden en versterken van de esthetische en karakteristieke kant van de gebouwde omgeving. Het college wijst beschermingswaardige panden aan om initiatiefnemers in staat te stellen om subsidies te verkrijgen.

Plannenkamer

We geven allemaal om de mooie binnenstad van Dokkum. Waar we fijn kunnen wonen, werken en winkelen en waar we onze vrije tijd aangenaam kunnen besteden. We willen het authentieke karakter van de binnenstad graag bewaren. Maar hoe doe je dat? Plannenkamer Dokkum geeft advies.

Visie binnenstad

Om alle zaken die zich afspelen in de binnenstad te bundelen en te komen tot een krachtige toekomst wordt gewerkt aan een visie op de binnenstad die bewoners, ondernemers en de gemeente samen opstellen en die de input vormt voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Binnenstêd.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt