Beleidsregels reclame-uitingen

Voor bijna alle reclame-uitingen op, aan of bij een onroerende zaak is een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente toetst een vergunningaanvraag voor een reclame-uiting onder andere aan ‘redelijke eisen van welstand’. In de welstandsnota (pag. 68 e.v.) wordt aangegeven aan welke voorwaarden een reclame-uiting moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand.

Het gaat dan om criteria voor het plaatsen van gevelreclame, reclameborden, vlaggen, reclamezuilen e.d. De welstandsnota kunt u inkijken op de pagina van de Welstandscommissie.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt