Beleidsregels bestemmingsplannen

Beleidsregel erfafscheidingen

In veel gevallen is het plaatsen van een erfafscheiding, zoals een schutting of een tuinmuur, vergunningvrij. In de volgende gevallen is het plaatsen van een erfafscheiding niet vergunningvrij:

  • als de erfafscheiding hoger is dan een meter en voor een voorgevelrooilijn is geplaatst;
  • als de erfafscheiding hoger is dan een meter en op een afstand van minder dan een meter van openbaar toegankelijk gebied is geplaatst;
  • als de erfafscheiding hoger is dan twee meter.

Plaatsing is in deze gevallen alleen toegestaan als er een omgevingsvergunning is verleend. De aanvraag wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan. In de meeste bestemmingsplannen geldt dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevels en het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen. Met name bij woningen op hoeklocaties hebben bewoners vaak de behoefte om een hogere erfafscheiding te plaatsen dan het bestemmingsplan toestaat. Het is dan alleen mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen als er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Wanneer is dit mogelijk? Hierover bestond onduidelijkheid. Daarom hebben wij een beleidsregel vastgesteld voor het verlenen van toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan voor erfafscheidingen bij woningen. In deze beleidsregel wordt aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. De beleidsregel kunt u hieronder downloaden.
Download de ► Beleidsregel erfafscheidingen

   

Overige beleidsregels

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt