Beleidsregel antennemasten particulieren

Wilt u een antennemast bij uw woning plaatsen? Dan is deze beleidsregel erg belangrijk. Wij raden u dan aan om voordat u uw plan uitwerkt en een vergunning aanvraagt de beleidsregel te lezen. U kunt dan bij het maken van uw plannen voor een antennemast al rekening houden met de beleidsregel. Op deze manier is de kans groter dat u snel een vergunning krijgt.

Zend- en luisteramateurs willen regelmatig een antennemast plaatsen, die hoger is dan het bestemmingsplan toelaat. Er kan dan alleen een vergunning worden verleend als er toestemming wordt verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Wanneer dat mogelijk is, was tot op heden niet duidelijk. Daarom heeft de raad op 25 november 2010 besloten om een beleidsregel vast te stellen voor antennemasten bij particulieren. De beleidsregel bevat welstandscriteria in de zin van artikel 12a van de Woningwet. Daarnaast wordt de beleidsregel gebruikt als richtlijn voor het beoordelen van aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan in de zin van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De beleidsregel kunt u hieronder downloaden en inzien in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum.

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt