Beleid

Beleidsregels reclame-uitingen

Voor bijna alle reclame-uitingen op, aan of bij een onroerende zaak is een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente toetst een vergunningaanvraag voor een reclame-uiting onder andere aan ‘redelijke eisen van welstand’. "  Lees verder
 

Bouwen Fûgellân

De beleidsregel "voor aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen op hoekpercelen in het Fûgellân" biedt de voorwaarden waaronder woningen in het Fûgellân kunnen worden uitgebreid. Lees Verder

Structuurvisie

De gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel en de provinsje Fryslân hebben samen de ambitie om meer en nieuwe werkgelegenheid te creëren en om Noordoost Fryslân te veranderen in een groeiregio.  Lees verder
 

Handhavingsbeleidsplan

Het handhavingsbeleidsplan van de gemeente Dongeradeel omvat de gemeentelijke handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Lees verder
 

Beleidsregels rondom bestemmingsplannen

Alle beleidsregels rondom bestemmingsplannen vindt u op deze pagina.


Beleid schrijven

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt