Bedrijven en milieu

Bedrijven en milieu

Wet milieubeheer

De meeste bedrijven en instelling vallen onder de Wet milieubeheer. Voor veel bedrijven is geen vergunning meer nodig, maar gelden algemene regels in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB). In die gevallen geldt alleen een meldingsplicht.

Melding Wet milieubeheer (AMvB)

Om te bepalen of uw bedrijf meldingsplichtig of vergunningsplichtig is, kunt u via een speciale website https://www.aimonline.nl van het ministerie van VROM met behulp van een elektronische vragenlijst bepalen of uw bedrijf meldingsplichtig of vergunningplichtig is. Deze website geeft ook aan welke regels en voorschriften van toepassing zijn. Blijkt na het invullen dat u onder het activiteitenbesluit valt dan is het mogelijk om direct een digitale melding te doen. Onderaan deze pagina staan de links naar de andere meldingsformulieren.

Aanvragen omgevingsvergunning

Als u vergunningplichtig bent moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u meer informatie vinden onder Omgevingsvergunning op het digitaal loket of contact opnemen met de gemeente.

Informatieverzoek

Het is mogelijk voordat u een aanvraag indient een formulier te downloaden. Op de pagina (Ver)bouwen kunt u dit formulier downloaden. Als u dit formulier invult en naar ons terugstuurt, dan nemen wij contact met u op. 

Meer informatie en formulieren

Kijk voor meer informatie en de bijbehorende formulieren in ons Digitaal loket bij Milieu, omgevingsverguning en melding.

Digitale Balie

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt