Archeologisch onderzoek

Er zijn een aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd in de gemeente. De meest recente onderzoeken zijn hieronder na te lezen.

Archeologisch rapport Trije Terpen

Uit het onderzoek van de Trije Terpen is gebleken, dat het meest noordelijke deel buiten de terpzones valt. Bewoning is hier niet de verwachten en de archeologische waarde is laag. De meest noordoostelijke terp bevindt zich gedeeltelijk in het onderzoeksterrein en is wel archeologisch waardevol.
Download het rapport Trije Terpen (dit rapport en alle onderstaande downloads zijn in Pdf-formaat, bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader).

Archeologisch rapport Markt Dokkum

Het onderzoeksterrein van de Markt wordt onder de moderne ophogings- en bestratingslaag gekenmerkt door zandige klei met daarin vondstmateriaal dat op zijn laatst uit de 17e/18e eeuw stamt. In deze klei zijn talrijke resten van menselijke begravingen aangetroffen. In veel gevallen is botmateriaal alsmede het hout van grafkisten, nog bewaard gebleven. Het is denkbaar dat het steen dat in een aantal boringen is aangetroffen onderdeel uitmaakt van grafmonumenten.
Download het rapport Markt 
Download de waarnemingen boringen 
Download de boorstaten 
Download de archeologische waarden

Archeologisch rapport Anjum

Er zijn een aantal gebieden in Anjum met een zeer hoge archeologische waarde. Dit zijn dan ook beschermde gebieden. 
Download het rapport Anjum 
Download de boorprofielen 
Download de waarnemingen boringen

Archeologisch onderzoek Bargemerk

Het korte archeologische onderzoek in Dokkum heeft informatie opgeleverd over het gebruik van het terrein in de Late Middeleeuwen en in de Nieuwe tijd. Gebleken is dat in die periode de achtererven van de huizen aan de Hoogstraat ter hoogte van de Bargemerk lagen. Binnen het onderzochte terrein zijn enkele water- en beerputten aangetroffen. Deze putten liggen normaal gesproken achter de huizen. De gegevens vormen een mooie aanvulling op een eerder archeologisch onderzoek aan de Koningstraat in Dokkum (2002). 
Download het volledig archeologisch onderzoek

Digitale Balie

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt