Sport

Sportaccommodaties en velden huren

Wilt u een sportaccommodatie of een sportveld huren? Klik dan hier voor meer informatie.

Sport Fryslân

Heeft u vragen op het gebied van sport?
Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland. We zetten onze expertise in om sporten en bewegen mogelijk te maken voor alle Friezen. Sporten in verenigingsverband is de beste garantie voor voldoende, structureel én verantwoord bewegen. In het bijzonder richten wij ons op het stimuleren van sportplezier bij kinderen, op sportdeelname van mensen die (te) weinig bewegen en mensen die niet mee kunnen doen aan het reguliere sportaanbod, maar aangepast willen sporten.

Wij adviseren met name gemeenten, het onderwijs en sportverenigingen op het gebied van sporten en bewegen. Heeft u vragen? Neem contact met ons op of kijk op www.sportfryslan.nl.

Gehandicaptensport

Iedereen kan sporten en bewegen. Gewoon doen!
Hij zwemt met één been record na record. Zij heeft een verstandelijke handicap en fitnesst elke week in het fitnesscentrum in Bolsward. Ze hebben iets gemeen: ze hebben een handicap, willen ergens goed in zijn en plezier hebben in hun sport.

Kent u iemand die wil sporten? Probeer het gewoon eens. Kijk in de sportwijzer op www.aangepastsportenfryslan.nl/sportwijzer welke mogelijkheden er allemaal in de buurt zijn. U kunt kiezen uit 400 sporten.

Sportwerkgever Fryslân

Wat doen wij voor uw sportvereniging?
Betaalt uw vereniging de trainer een salaris? Zijn de arbeidsvoorwaarden wel in een contract vastgelegd? Weet u hoe u een goede salarisadministratie uitvoert? Heeft uw vereniging een extra potje om de trainer door te betalen bij ziekte?

Het klinkt misschien als de makkelijkste oplossing voor de sportvereniging om hiervoor geen maatregelen te treffen. Ook beseffen bestuurders vaak niet dat ze de werkgever van de trainer zijn. Stel... u voert de personeelszaken niet volgens de wet uit. Wist u dat u als bestuurder persoonlijke risico’s loopt en dat dit financiële gevolgen kan hebben voor uw vereniging?

Weet u niet hoe u dit op de juiste wijze kunt regelen of heeft u als bestuurder weinig tijd? Besteed het werkgeverschap, net als 250 andere Friese sportverenigingen met 450 trainers, dan uit aan Sportwerkgever Fryslân!

Zo bent u ervan verzekerd dat u alle noodzakelijke en verplichte werkzaamheden goed geregeld heeft. Kijk op www.sportwerkgeverfryslan.nl voor meer informatie.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt