Ondernemersverenigingen

Dokkum

Bedrijvenvereniging Betterwird
Dhr. N. Douma
Postbus 31
9100 AA Dokkum
ncm.douma@drukkerijdouma.nl

Ondernemers Vereniging Dokkum
Postbus 214 9100 AE Dokkum
info@ondernemersverenigingdokkum.nl
www.ondernemersverenigingdokkum.nl​

Ondernemers Sociëteit Dokkum
Postbus 3
9100 AB Dokkum
(0519) 294 711

Ondernemersvereniging Zuiderschans
Zuiderschans 4
9100 AC Dokkum
Arjen.Kingma@bourguignon.nl

Vereniging van handel en industrie, Dokkum e.o.
De Schans 52
9101 HR Dokkum
(0519) 294 090
info@henidokkum.nl

Ee

Ondernemersvereniging Ee e.o.
J.G. Wilman
Dodingawei 40
9132 EC Engwierum
(0519) 518 232
jgwilman@hetnet.nl

Holwerd

OVH Ondernemers Vereniging Holwerd
Postbus 40
9150 AA Holwerd
(0519) 562 243
info@holwerdonline.nl

Metslawier/Niawier/Wetsens

Ondernemersvereniging Metslawier/Niawier/Wetsens
dhr. H. Meinema
p/a Stationsweg 9
9123 JZ Metslawier
(0519) 241 914
h.meinema1@knid.nl

Oosternijkerk

Ondernemersclub Oosternijkerk
Pieter Hoogland (voorzitter)
Hoogland Attractieverhuur
info@hooglandverhuur.nl

Ternaard

OVT Ondernemers Vereniging Ternaard
Babs Beudeker
Van Harinxmastraat 20
9145 TA Ternaard
06-12334354
babs.beudeker1@gmail.com

Zuiderschans

Ondernemersvereniging Zuiderschans
Zuiderschans 4
9100 AC Dokkum
Arjen.Kingma@bourguignon.nl

Overige adressen

MKB Noord
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
noord@mkb.nl

ONOF Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân
J. Wolters
Verlaatsdam 12
9231 MG Surhuisterveen
(0519) 363 519
johwolters@planet.nl

Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân
S. Antonidesstraat 1
9269 PD Veenwouden
(0511) 479 210
noordoost@fryslan.nl

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt