Ondernemersfonds

De stichting Ondernemersfonds Dokkum is opgericht op 7 februari 2011. Er is deze dag ook een convenant gesloten tussen de gemeente Dongeradeel en de Stichting Ondernemersfonds Dokkum, waarin de werkwijze van de stichting en ook de verantwoordingsplicht over beheer en besteding van de gelden naar de gemeente toe zijn vastgelegd.

De gelden worden verdeeld over de aanvragen van de zakelijke buurtverenigingen binnen het verwervingsgebied. Het bestuur van de stichting laat zich daarbij adviseren door een zogeheten 'Denktank' waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.

Doel van het fonds

  1. Het fungeren als contractspartner van de gemeente Dongeradeel in verband met de bekostiging van promotionele activiteiten van ondernemers in Dokkum.
  2. Het fungeren als contractspartner voor de ondernemersorganisaties die  voldoende representatief zijn en over een werkplan beschikken om promotionele activiteiten te organiseren;
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
  4. in de ruimste zin verband  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe wordt het doel gerealiseerd?

De stichting probeert haar doel onder meer te realiseren door: 

  • de geldmiddelen die via de gemeente Dongeradeel beschikbaar
  • worden gesteld, administratief te verwerken en vervolgens ter beschikking te stellen ter financiering en uitvoering van de doelstelling  van de stichting; 
  • het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in Dokkum.

Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt voornamelijk gevormd door de gelden die bij de gemeente Dongeradeel beschikbaar zijn gekomen
uit de invoering van reclamebelasting.

Bestuursleden

H. Raadsma (voorzitter)
P. Verheijen (secretaris)
A.Terpstra (penningmeester)
N. Douma (lid)
J. Stout (lid)
Toegevoegd: W. de Groot (adviseur namens KVK)

Correspondentieadres: Hoogstraat 25, 9101 LH Dokkum

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt