Ondernemen

OndernemenmiddelDoor de economische ontwikkelingen werken we naar een situatie om het aantal bedrijventerreinen in de gemeente op voorraad te houden.

In twee jaar tijd zijn de percelen op het industrieterrein Hogedijken III verkocht ofwel in optie genomen. Nieuwe ontwikkelingen zijn de uitbreiding van het industrieterrein aan de noordwestkant van Betterwird en de pdv-locatie bij de Zuiderpoort. Ook het industrieterrein bij het dorp Ternaard “De Streng” biedt verschillende ondernemers mogelijkheden.

Een bedrijf starten?

Heeft u plannen om een bedrijf te starten of een bestaand bedrijf te vergroten, te veranderen of te verplaatsen? U doet er verstandig aan om in gesprek te gaan met de medewerkers bij het bedrijvenloket. Zij informeren u graag over de zaken welke u bij de gemeente kunt tegenkomen.

Vragen zouden kunnen zijn:

‘Hoe zit het met een vergunning en welke heb ik dan eventueel nodig?' en 'Kan ik mijn werkzaamheden thuis uitvoeren?'

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen. Wij noemen dit een principeverzoek. Uw aanvraag wordt getoetst aan het huidige bestemmingsplan en wordt aangeboden aan de onafhankelijke adviescommissie voor welstand.

In de toekomstige bestemmingsplannen is het mogelijk om kleinschalige bedrijfsactiviteiten in een woning te verrichten.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt