Gemeentelijk inkoopbeleid

Sociale, duurzaamheids- en werkgelegenheidscriteria spelen een belangrijke rol bij de inkoopactiviteiten van de gemeente Dongeradeel. In het inkoopbeleid zijn deze 3 inkoopdoelstellingen uitgewerkt. We leggen opdrachten, als dat mogelijk is, bij sociale werkvoorzieningen (WML) en bij lokale ondernemers neer, zolang het maar in open en transparante concurrentie gaat en volgens de geldende wet- en regelgeving. Bij elke inkoopactiviteit besteden we aandacht aan de bijdrage van leveranciers aan duurzaamheid. Voor meer informatie over duurzaamheidcriteria verwijzen wij u naar de website duurzaam inkopen.

Inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van roerende zaken en/of diensten aan de gemeente Dongeradeel.

Kans voor Dongeradeelse ondernemers

De gemeente Dongeradeel geeft lokale ondernemers graag de kans om mee te dingen naar opdrachten op het gebied van diensten, leveringen en (civieltechnische) werken. Dit binnen de gestelde kaders van de wetgeving en inkoopbeleid. Er zijn bedrijven die al regelmatig van deze mogelijkheid gebruik maken. De gemeente wil alle ondernemers in de gelegenheid stellen zich aan te melden, zodat ook zij, die dat willen, in de toekomst eventueel deel kunnen nemen aan aanbestedingen van diensten, leveringen en (civieltechnische) werken.

De aanmelding is mogelijk door het aanmeldingsformulier voor ondernemers in te vullen. Ondernemers die zich al eerder hebben aangemeld bij de gemeente staan vermeld op de lokale ondernemerslijst, die u hieronder kunt downloaden en inzien.

Aanbestedingen

De gemeente schrijft regelmatig aanbestedingen uit. Actuele aanbestedingen voor de gemeente Dongeradeel worden op deze site op de pagina Aanbestedingen gepubliceerd.

Inkoop en aanbesteding

Op de pagina Inkoop- en aanbestedingsbeleid kunt u het beleid van de gemeente Dongeradeel downloaden.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt