Binnenstadsmanagement

Ondernemers, vastgoedeigenaren, stichting stadsmarketing en de gemeente werken samen in de werkgroep Binnenstadsmanagement aan het versterken van winkelstad Dokkum. De werkgroep binnenstadsmanagement heeft een binnenstadsplan met een projectenlijst opgesteld en werkt gezamenlijk aan de uitvoering van de diverse projecten.

Sfeer en persoonlijke aandacht

Juist in het internettijdperk heeft een authentieke historische binnenstad als Dokkum kansen om klanten vast te houden en het aantal toeristische bezoekers te laten stijgen. “Want sfeer en persoonlijke aandacht vind je niet achter de computer maar hier in de stad. Om een zekere omzet te behalen proberen we zo veel mogelijk bezoekers te trekken. Tegelijk moeten we zo spaarzaam mogelijk omgaan met de beschikbare eigen middelen. Dat kan door de aandacht te concentreren op zaken die echt meerwaarde bieden en vooral door heel effectief samen te werken”, aldus binnenstadsmanager Olaf Busch.

Diverse projecten

De werkgroep binnenstadsmanagement heeft een lijst van projecten opgesteld. De binnenstadsmanager gaat in gesprek met pandeigenaren, ondernemers en de gemeente om vast te stellen welke straten de beste toekomstperspectieven hebben. Dat zijn in elk geval de Grote Breedstraat en de omgeving van De Zijl. Daarnaast gaat het om straten die goed aansluiten op de drukste delen van Dokkum en die beantwoorden aan de verwachting van de binnenstadbezoeker op het gebied van sfeer en productaanbod. Omdat sfeer en uitstraling cruciaal zijn voor de aantrekkingskracht van Dokkum wil het binnenstadsmanagement dat alle "ongerechtigheden" verholpen worden. Er is een binnenstadsschouw gehouden en een eerste opschoondag georganiseerd. De opschoondag wordt nu tweemaal per jaar georganiseerd. 

Afstemmen van activiteiten

Een belangrijk doel van het binnenstadsmanagement is het op elkaar afstemmen van alle initiatieven op het gebied van promotie en evenementen. Het is geweldig dat er zo veel wordt georganiseerd. En veel activiteiten worden goed gewaardeerd, bijvoorbeeld de Admiraliteitsdagen. Maar het enthousiasme kan ook tot versnippering leiden. De Werkgroep Binnenstadsmanagement gaat in nauwe samenwerking met Stichting Stadsmarketing alle initiatieven op een rij zetten. Een volgende stap om te komen tot een heldere en eenduidige boodschap naar de burger en de toerist.

Communicatie

De werkgroep binnenstadsmanagement informeert inwoners en ondernemers in de binnenstad en andere belangstellenden via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven kunt u op de pagina Nieuwsbrieven downloaden en inzien. Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen dan kunt u zich aanmelden via e-mail . Ook via de facebookpagina Binnenstadsmanagement Dokkum kunnen belangstellenden meelezen en meepraten over de voortgang van het binnenstadsmanagement.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt