Bedrijventerreinen

In de gemeente Dongeradeel zijn verschillende bedrijventerreinen:

Dokkum

Betterwird    
Hogedijken    
Zuiderschans    
De Veiling   

Holwerd

Grandyk

Ternaard

De Streng

Oosternijkerk

It Oogh

Anjum

It Hoarnleger

Metslawier

De Oerslach

Heeft u belangstelling voor een kavel op een van deze bedrijventerreinen, dan kunt u contact opnemen met het Bedrijvenloket (omgevingsloket). U kunt het loket tijdens kantooruren bereiken op 14 0519.

Bestemmingplannen

Voor de bestemmingsplannen verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de dorpen Holwerd, Ternaard, Oosternijkerk, Anjum en Metslawier geldt het 'Bestemmingsplan Doarpen'.

Regels voor het bestemmingsplan
Legenda Doarpen

 

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt