Bedrijvenloket Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel hecht grote waarde aan het behouden van de werkgelegenheid en dit zo mogelijk uit te breiden. En dat willen wij graag doen met een optimale dienstverlening. Om dit te realiseren informeren en begeleiden wij u als ‘startende’ en ‘gevestigde’ ondernemer binnen onze organisatie. En dat doen wij op een wijze die specifiek is afgestemd op uw behoefte of specifieke situatie.

Als ondernemer kunt u voor al uw vragen aan de gemeente terecht bij het bedrijvenloket in het gemeentehuis te Dokkum. Hier worden uw vragen direct afgehandeld of als er meer specialistische kennis nodig is, doorgespeeld naar een vakafdeling.

Openingstijden bedrijvenloket

U kunt terecht bij het bedrijvenloket op:

Maandag tot en met vrijdag 13.00 - 16.30 uur

Ook kunt u het bedrijvenloket bereiken via het telefoonnummer: (0519) 298 890 (omgevingsloket). De bedrijvencontactfunctionaris de heer Woudstra kunt u bereiken onder nummer (0519) 57 44 37 of 06 – 23 35 38 30.

Informatievoorziening

In het bedrijvenloket wordt u als ondernemer geïnformeerd en begeleidt over de volgende zaken:

  1. Huisvesting en planologische vragen, beschikbare bedrijfsterreinen en bouwkavels, grondprijzen, kadastrale vragen, benodigde vergunningen, verschuldigde heffingen, mogelijke subsidies, betrokken instanties, wettelijke regelingen en te volgen procedures.
  2. Wegwijs in de gemeentelijke organisatie. Door het stellen van algemene praktische vragen kunnen de medewerkers van het bedrijvenloket u helpen en begeleiden. En waar mogelijk ook direct door hen afgehandeld. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen. Uw vragen worden vertrouwelijk en kosteloos behandeld.
  3. Via het bedrijvenloket kunt u, afhankelijk van de casus, direct in contact komen met specialisten vanuit afdeling Ontwikkeling, team VRO/ Economie en grondzaken. Het is mogelijk met de verantwoordelijk wethouder (portefeuillehouder) van de gemeente dan wel met externe deskundigen contact te leggen. Deze externe deskundigen zijn bijvoorbeeld medewerkers van de Kamer van Koophandel of provincie. En ook contacten binnen onze eigen gemeente, zoals het bedrijvencentrum Dokkum.
hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt