Bedrijfsvergunningen

Op deze pagina vindt u een korte toelichting op een aantal vergunningen en regels waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Omgevingsvergunningvergunning

Als u wilt gaan (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met de Woningwet, het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. In de Woningwet en het Bouwbesluit staat wanneer u een bouwvergunning nodig hebt en aan welke regels u zich moet houden. De gemeentelijke verordening gaat over plaatselijke regels.

Gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning is nodig als er sprake is van risico's, bijvoorbeeld als er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. De gebruiksvergunning geeft voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt