Bedrijfsbezoeken

Dongeradeel wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. Die ambitie is terug te vinden in het coalitieakkoord en collegeprogramma. Het bedrijfsleven is van groot belang voor onze gemeente. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad/dorpen en sponsoren het lokale verenigingsleven. Het lokale bedrijfsleven, de Mienskip en de gemeente hebben elkaar dan ook steeds meer nodig. De Kwaliteit van het ondernemers- en vestigingsklimaat is bepalend voor de mate waarin de mogelijkheden van economie en ondernemen kunnen worden benut. Zowel door bedrijven als door onze gemeente. Wij zijn er van overtuigd dat onze dienstverlening aan ondernemers altijd nog beter kan: gerichter, meer samenhangend, sneller, met meer oog voor de ondernemer en zijn positie en belang. Een goede communicatie met ondernemers vormt daarvoor de basis.

Bedrijfsbezoek aanvragen

Burgemeester en wethouders komen graag, samen met de bedrijvencontactfunctionaris, bij de ondernemer op de zaak voor het afleggen van een bedrijfsbezoek, om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er speelt en om kansen te benutten. In de gemeente Dongeradeel zijn bijna 2000 ondernemers actief. De helft daarvan zijn √©√©nmansbedrijven. Wij kunnen daarom niet alle bedrijven  elk jaar bezoeken, maar verzoeken van ondernemers - groot of klein -  om een bedrijfsbezoek af te leggen worden altijd gehonoreerd. Ondernemers kunnen hiervoor een afspraak maken met het bestuurssecretariaat via  (0519)29 87 06 of 29 87 07.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt