Belangrijke adressen

Gemeentekantoor

Bezoekadres: Koningstraat 13
9101 LP Dokkum

Postadres: Postbus 1, 9100 AA Dokkum
Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: gemeente@dongeradeel.nl
Fax: (0519) 298 889

WMO-loket (wonen, welzijn en zorg) 

De medewerkers die hieraan werken, doen dat vanuit het gemeentehuis in Damwâld. Het gebiedsteam kan een afspraak maken op een van de gemeentehuizen of in voorkomende gevallen (meestal op het gebied van zorg) bij u thuis. De medewerkers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. Meer informatie over het aanvragen van ondersteuning vindt u op de website http://pdc.ddfk.nl.

Meldpunt Gemeentewurk

Voor vragen, klachten, meldingen of wensen over de inrichting of het onderhoud van uw wijk of over de afvalinzameling kunt u contact opnemen met het meldpunt Gemeentewurk.
Telefoonnummer: (0519) 298 777.

Cliëntenraad Dongeradeel 

De cliëntenraad houdt iedere eerste woensdag van de maand telefonisch spreekuur van 10.00 - 12.00 uur. Telefoonnummer: (0519) 298 880.

SUNOF

SUNOF (Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noordoost Friesland) houdt iedere woensdag spreekuur van 10.00 - 12.00 uur in de Herberg, Harddraversdijk 1 in Dokkum. Telefoonnummer: 06 46 57 87 00. E-mail: sunof@fsufriesland.nl

Vanaf 19 augustus 2009 zullen de spreekuren niet meer in 'Het Bolwerk' zijn, maar in 'De Iterij', Aalsumerpoort 13 in Dokkum.

Milieustraat Koailoane

Koailoane 11 Damwâld
Telefoon: (0511) 421 108
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur & zaterdag 09.00 - 12.30 uur.
Er wordt alleen huishoudelijk afval ingezameld.
Legitimatie is verplicht.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt