Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’ (07-05-2018)

RSS feed

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het realiseren van vijf woningen op het perceel op de hoek van de Hoendemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk).

Op dit moment kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Te zijner tijd zal het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op het plan. Wij maken bekend wanneer en op welke manier u kunt reageren.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt