Vogelgriep in Friesland (18-12-2016)

RSS feed

Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Hiaure

In Hiaure is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.500 leghennen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 1 kilometer rond het bedrijf in Hiaure liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Hiaure ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Hiaure. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.
                        
App ontwikkeld
Wetterskip Fryslân heeft voor deze calamiteit in korte tijd een app ontwikkeld. Met deze app kunnen de veldmedewerkers ter plaatse actuele gegevens over de vogelgriep invoeren en het geeft een real time beeld van de situatie. De app wordt gebruikt door de betrokken gemeenten, de natuurorganisaties en Wetterskip Fryslân en is ook alleen beschikbaar voor deze groep; hij is niet publiek toegankelijk.

Wetterskip Fryslân blijft het opruimen van dode vogels coördineren. Wil je meer weten over de inzet van Wetterskip Fryslân bij de vogelgriep? Bekijk dan dit filmpje.

Actuele berichtgeving en contact

U kunt alle berichtgeving vanaf nu volgen via de website van de Veiligheidsregio Fryslân. Persvragen over de vogelgriep kunnen vanaf nu ook gesteld worden aan Veiligheidsregio Fryslân: telefoon 088-22 99 992.

Blijf uit het buitengebied

Wij krijgen meldingen dat mensen in de velden en in het buitengebied honden los door het veld laten lopen. Om verdere verspreiding van het griepvirus te voorkomen roepen wij u op om uit het buitengebied te blijven

Melden dode watervogels

Als u drie of meer dode watervogels (eenden, ganzen, zwanen) aantreft, dan kunt u dit melden via het milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22
Geef bij de melding aan:

  • De locatie van de vindplaats.
  • Datum en tijdstip van de vondst.
  • De aantallen en indien bekend soort(en) dode vogels.

Voorkom besmetting:

  • Vermijd direct contact met de kadavers.
  • Raak de kadavers niet met blote handen aan.

Wetterskip Fryslân zorgt in overleg met de betrokken gemeenten en/of grondeigenaar voor een veilige afvoer.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt