Stand van zaken vogelgriep - laatste update (22-12-2016)

RSS feed

Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

De vrijwillige oproep om niet het veld in te gaan, is vorige week gedaan om te voorkomen dat groepen smienten worden opgejaagd. En om te voorkomen dat mensen onder hun laarzen per ongeluk het virus verspreiden van het ene weiland naar het andere. De oproep wordt ingetrokken, omdat de situatie verbetert. Uiteraard vragen wij u wel om nog alert te zijn en drie of meerdere dode watervogels (eenden, ganzen, zwanen) op één locatie (!) te blijven melden via het milieu-alarmnummer (058 212 24 22) en direct contact met kadavers te vermijden. Daarmee voorkomt u besmetting.

Wetterskip Fryslân blijft alert op dode watervogels en de ontwikkeling van vogelgriep in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Echter, vanaf heden zijn de gemeenten zelf weer verantwoordelijk voor de ruiming van dode vogels.

Voor het ruimen van dode watervogels stelt Wetterskip Fryslân gemeenten nog benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking. Deze zijn af te halen bij de werkplaats in Joure (Handelswei 25). De dode watervogels kunnen op vier rwzi’s van Wetterskip Fryslân worden ingeleverd: Franeker, Workum, Dokkum of Grou óf bij het Fryske Gea.

Omdat de situatie stabiliseert worden er geen updates meer over de vogelgriep geplaatst.

Meer informatie?
Meer informatie over vogelgriep vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Hier vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen. Pluimveehouders, bedrijven en particulieren die vogels houden kunnen voor meer informatie terecht bij Rijksoverheid (externe website). Op de website van de Rijksoverheid vindt u eveneens de meest actuele informatie over vogelgriep bij bedrijven. Voor meer vragen over de vogelgriep in Fryslân kijkt u bij de veelgestelde vragen.

Persvragen
Voor vragen over de ruimingen van bedrijven kunt u contact opnemen met de NVWA: telefoon (088) 223 37 00. Voor vragen over het opruimen van dode vogels in Fryslân kunt u contact opnemen met Wetterskip Fryslân via 06 51317364.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt