Ontwerp omgevingsvergunning 2e ontsluitingsweg, Anjum (06-06-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 06-07-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘strijd regels ruimtelijke ordening’ en “uitvoeren van een werk” ten behoeve van de aanleg van een tweede ontsluitingsweg bij de NAM-locatie in Anjum, op de percelen kadastraal bekend gemeente Anjum, sectie G, nummers 171, 180, 181, 1190 en 1776.

De volledige tekst, de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, ligt met ingang van donderdag 7 juni 2018 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Koningsstraat 13 te Dokkum. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ook raadplegen op deze website.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt