Nieuwbouw vanaf 1 juli aardgasvrij! (05-06-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 06-07-2018.

Afgelopen maand is bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Woningen die vóór 1 juli zijn ingediend of al een omgevingsvergunning hebben, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Netbeheerders willen ook die projecten ertoe bewegen om indien mogelijk van het aardgas af te gaan. De Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) vormt de basis voor het verbod op aardgas in nieuwbouw.  De wet geldt voor alle nieuwbouw, dus ook voor één enkele woning in bebouwd gebied.

Vanaf 1 januari 2020 krijgen we de nieuwe BENG norm. Dit staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Dit betekent dat wanneer je op dit moment een woning laat bouwen conform de huidige norm van het bouwbesluit, de woning over een aantal jaar alweer technisch achterhaald is. Dat zou toch eeuwig zonde zijn!

  • Een Energie neutrale woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen voor het woning-gebonden energieverbruik (ruimteverwarming, koeling, ventilatie, verlichting en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als dat er lokaal duurzaam wordt opgewekt;
  • Een Nul Op de Meter (NOM) woning: Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woning-gebonden verbruik en huishoudelijk verbruik (bijvoorbeeld computers, keukenapparatuur en losse apparaten), net zoveel energie wordt verbruikt (of minder) als er lokaal met duurzame energie op de woning/kavel wordt opgewekt;
  • EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt. Vanuit het bouwbesluit zal je op dit moment minimaal een EPC van 0,4 moeten realiseren. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw. Een EPC van 0 betekent een energie neutrale woning, een NOM-woning heeft een negatieve EPC. De EPC kan met speciale rekensoftware worden berekend. Er kan gestuurd worden op een lagere EPC door verschillende maatregelen toe te passen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het toepassen van hoogwaardiger isolatie, zonnepanelen of een betere naad- en kierdichting. Dit zijn slechts enkele maatregelen waar aan gedacht kan worden. Uiteraard zijn er veel meer mogelijke maatregelen die kunnen helpen om een lagere EPC te realiseren.

Duurzaam Bouwloket heeft voor alle bewoners die duurzaam gaan bouwen een stappenplan ontwikkeld voor het bouwen van een aardgasloze woning. Zo kan jij als bewoner de belangrijkste overwegingen in het ontwerpproces op een rij zetten. Het stappenplan geeft in hoofdlijnen aan wat de belangrijke tips en aandachtspunten zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Is er behoefte aan meer detail en uitleg over de verschillende installaties kan altijd contact worden opgenomen per mail of telefoon om met één van onze adviseurs te spreken.

www.duurzaambouwloket.nl is een onafhankelijk adviesbureau dat door de gemeente wordt ingezet voor al uw vragen over het verduurzamen van uw woning. 

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt