Kandidatenlijsten ter inzage (09-10-2018)

RSS feed

De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Noardeast-Fryslân liggen ter inzage op het gemeentehuis te Dokkum.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 november 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân maakt bekend, dat de op maandag 8 oktober 2018 ingeleverde en op dinsdag 9 oktober 2018 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste ondersteuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, gedurende de openingstijden voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

Ofdieling Publykssaken, team KKS
Koningstraat 13
9101 LP Dokkum.
 
De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.
 
Plaats:    Dokkum
Datum:    dinsdag 9 oktober 2018
 
De voorzitter voornoemd,
 
 
M.C.M. Waanders

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt