Gladheidsbestrijding (07-11-2018)

RSS feed
Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 1 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidsbestrijding op wegen en fietspaden. Dit betekent niet dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn.

De gladheidsbestrijding wordt binnen de gemeenten als volgt uitgevoerd:

Provinciale wegen

De provincie Fryslân voert normaal gesproken gladheidsbestrijding uit na een melding van hun gladheid-meldsysteem. De provincie strooit in principe preventief. Dat betekent dat men strooit bij grote kans op gladheid. Dit is mogelijk omdat zij gebruik maken van zogenaamde natzout-strooiers. Als het nodig is wordt gestrooid op alle momenten van de dag of nacht. Het is dus een 24-uurs service. Voor het sneeuwruimen op de weg en het fietspad geldt dezelfde werkwijze.

Gemeentelijke wegen

De overige wegen in de gemeente worden in eigen beheer gestrooid door medewerkers van de gemeente. Dit gebeurt na melding door het gemeentelijk gladheidsmeldsysteem. Er wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid, d.w.z. voordat de gladheid optreedt. Dit is mogelijk omdat de gemeente de beschikking heeft over natzout-strooiers.

De volgorde van het strooien van wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kommen is verdeeld in:

 • Fase 1: Strooiroute 1

Belangrijke (dorp-ontsluitende) wegen, de bus, en schoolroutes en de aansluitende wegen op de provinciale weg, inclusief de fietspaden die preventief en bij alarmering worden gestrooid.

 • Fase 2: Strooiroute 2

De tweede fase wordt tijdens reguliere werktijden uitgevoerd bij blijvende vorst en vast gereden sneeuw op de voor het verkeer van belang zijnde wegen. Binnen en buiten de bebouwde kommen. Hierin zijn opgenomen; scholen, bejaardencentra, betaalde parkeerterreinen, begraafplaatsen, industrieterreinen en concentratie van bejaardenwoningen. Het karakter ligt op een ontsluitende wijze (de blauwe en rode lijn: zie onze website). Uitzondering hierop is dat er gekozen kan worden door de dienstdoende strooileider ook in het weekeinde deze route uit te voeren. Dit wanneer de veiligheid van de burger op die locaties in het gedrang komt.

 • Fase 3: Strooiroute 3

De derde fase wordt tijdens reguliere werktijden uitgevoerd bij blijvende vorst en vast gereden sneeuw op de resterende voor het verkeer van belang zijnde wegen en met al het beschikbare eigen materieel.

 • Fase 4: Strooiroute i.v.m. calamiteiten (noodplan)

Deze route is alleen van belang wanneer de situatie zich voordoet dat de eerste strooiroute fase 1 niet meer kan worden gehandhaafd door ernstige sneeuwval en ijzel of sneeuwstormen.

Voetpaden

De bestrijding van gladheid op trottoirs blijft beperkt tot die bij openbare gebouwen tijdens de normale werktijden.

Wij wijzen er op dat dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. U hebt zelf ook een verantwoordelijkheid. Wij doen dan ook een dringend beroep op u als bewoner om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf schoon te maken.

Het is het vaak maar een kleine moeite om deze service ook te verlenen aan de ouderen en mindervaliden, zodat ook zij gebruik kunnen blijven maken van schoongemaakte trottoirs tijdens de winterperiode.

Rij voorzichtig

Ondanks alle zorg die de provincie en de gemeente besteden aan het voorkomen c.q. beperken van gladheid op de wegen blijft het voor de weggebruiker van groot belang om de rijstijl en de rijsnelheid aan te passen op de weersomstandigheden. Ook op gestrooide wegen kan het voorkomen dat er toch nog gladde plekken zijn. Verder zal men altijd alert moeten zijn op (plaatselijke) gladheid tijdens het opvriezen van wegen.

Wat kunt u zelf doen

De gemeente kan de gladheid niet overal tijdig te lijf gaan. Hier komt bij, dat trottoirs over het algemeen moeilijk te bereiken zijn met het gemeentelijke materieel. Hiervoor de volgende tips:

 • Bij sneeuw is het beter eerst en tijdig te vegen en daarna  zo nodig te strooien.
 • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft.
 • Houd rekening met de sneeuwploegen van de gemeente zodat u niet dubbel hoeft te vegen / ruimen.
 • Houd bij het vegen goten en rioolputten zoveel mogelijk vrij voor de afvoer van smeltwater.
 • Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
 • Strooi zand om een dikke ijs/sneeuwlaag begaanbaar te houden.
 • Parkeer uw auto niet op een plaats waar onze sneeuwschuivers / strooiers belemmerd kunnen worden.
 • Denk aan uw medeburgers die soms moeilijk ter been zijn. 

Meer informatie

Voor informatie over de gladheidsbestrijding kunt u terecht op de website van de DDFK Gemeenten, www.ddfk.nl, vanaf 1 januari 2019 www.noardeast-fryslan.nl en de gemeente Dantumadiel, www.dantumatiel.frl. Voor meldingen van gladheid kunt u op werkdagen contact opnemen met het Klantencontactcentrum (KCC) van DDFK Gemeenten, telefoonnummer 0519-298 888.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt