Bijpraatsessie gaswinning Ternaard (16-05-2018)

RSS feed

Het ministerie van EZK organiseert op donderdag 24 mei 2018 (tussen 16.00 en 20.00 uur) in dorpshuis Tunawerth in Ternaard een bijpraatsessie over de eerste resultaten uit het milieueffectrapportage (MER) voor de voorgenomen gaswinning bij Ternaard.

Nadat de NAM een aanvraag heeft ingediend bij EZK, zijn er, in dit geval, twee sporen gaan lopen. Dat zijn het Omgevingsproces (OP) Ternaard en de Rijkscoördinatieregeling (RCR) Ternaard.

Bij het OP Ternaard zijn we ondersteund door De Gemeynt Coöperatie, een in dit soort processen gespecialiseerd onderzoeksbureau. Zij hebben onderzoek gedaan naar de haalbaaheid van een  Omgevingsproces en hoe dat er uit zou kunnen zien. In dat kader zijn diverse belanghebbenden gehoord.
Er ligt inmiddels een conceptrapport. Dit wordt nu door de vijf partijen bestuurlijk besproken. Zodra er een definitief rapport is, dan wordt dit openbaar gemaakt.
Wat in het proces tot nu toe in ieder geval duidelijk is gebleken, is dat belanghebbenden meer informatie willen krijgen over de effecten van gaswinning en locatiealternatieven. Vanuit het wettelijke RCR-spoor kunnen nu de eerste resultaten uit het milieueffectrapport worden getoond.
Dit is aangegrepen om de omgeving op voorhand te informeren.

Uitnodiging

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u uit voor een bijpraatsessie op 24 mei. Wij informeren u dan graag  over de eerste resultaten uit het milieu effect rapport voor de voorgenomen gaswinning Ternaard.

De afgelopen maanden sprak De Gemeynt met tientallen belanghebbenden over de toekomstkansen voor de regio en de voorgenomen gaswinning in Ternaard door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dit gebeurde in opdracht van het bestuurlijk overleg, dat bestaat uit de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Hieruit is een duidelijk beeld ontstaan van de verschillende belangen, vragen en zorgen met betrekking tot de gaswinning. Een van de nadrukkelijke wensen vanuit de omgeving was meer informatie te krijgen over de effecten van gaswinning en de locatiealternatieven.

Daarom organiseren wij deze bijpraatsessie. Hier bespreken wij aan de hand van kaartmateriaal met u de eerste resultaten van de verrichtte onderzoeken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de effecten op de onderzochte locaties voor de boring en leidingen, veiligheid, effecten op de natuur, bodemdaling en geluids- en verkeershinder. U kunt over al deze onderwerpen met verschillende experts in gesprek. Wij horen graag uw reacties op de verschillende onderdelen. Uw input nemen wij weer mee in het vervolg, zowel in procedure als het omgevingsproces.

In- en uitlopen wanneer het u past

De inloopsessie is van 16.00 tot 20.00 uur. U kunt komen wanneer het u het beste past. Het is niet noodzakelijk om de hele tijd aanwezig te zijn. U mag tussen 16.00 en 20.00 uur langskomen in Tunawerth, op de tijd dat u het beste uitkomt.


Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt binnenlopen tussen 16.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis Tunawerth. Aldbuorren 13 in Ternaard.

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt