2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Geen gemeenteraadsverkiezingen, wel stemmen

  (21-03-2018)

  Op 21 maart 2018 zijn er in veel gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland worden één gemeente: Noardeast-Fryslân. Daarom zijn er in deze gemeenten op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn op woensdag 21 november 2018.
   

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies op 27 maart

  (20-03-2018)

  Op dinsdagavond 27 maart kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer voor inspiratie en ideeën voor bouwplannen. De plannenkamer houdt zitting in de bovenzaal van Grand Café De Waegh (Grote Breedstraat 1) te Dokkum.

 • Terinzagelegging afschriften processen-verbaal gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 

  (20-03-2018)

  Ingevolge het bepaalde in artikel N12 van de Kieswet zullen vanaf maandag 26 maart 2018 de afschriften van de processen-verbaal N10 en N11 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage liggen bij de receptie in het gemeentehuis van Dongeradeel, Koningstraat 13 te Dokkum.

 • Compostactie officieel van start

  (19-03-2018)

  Op vrijdag 16 en op zaterdag 17 maart was de jaarlijkse compostactie van gemeente Dongeradeel en Dantumadiel. De gemeenten bieden haar inwoners de mogelijkheid om gratis compost op te halen. De belangstelling voor deze natuurlijke bodemverbeteraar was groot. Jaarlijks wordt er zo’n 130 m3 compost opgehaald.

 • Meer tijd nodig voor bouwen IJsfontein Dokkum

  (16-03-2018)

  De IJsfontein in Dokkum is niet op tijd klaar voor de opening van 11fountains op 18 mei. Het uitkristalliseren van de techniek heeft veel tijd gevraagd. Dokkum doet wel mee aan de startfestiviteiten van 11fountains op 18 mei. 

 • Portefeuillehouders DDFK brengen werkbezoek aan Probo Sign Dokkum

  (13-03-2018)

  Wat kan de gemeente betekenen voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven? Deze vraag stond centraal tijdens het werkbezoek aan Probo Sign BV Dokkum op vrijdag 9 maart jl. door de portefeuillehouders economische zaken van de DDFK gemeenten. 

 • Hoe ziet jouw vereniging er over 5 jaar uit?

  (12-03-2018)

  Steeds meer sportverenigingen staan onder druk vanwege stijgende kosten, ongeorganiseerd sporten en bewegen en een geringer aanbod van vrijwilligers.

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  (06-03-2018)

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het programma bestaat uit 60 grote projecten en honderden ideeën uit de mienskip. Hieronder een beknopt overzicht van de activiteiten in de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a.

 • Geen gemeenteraadsverkiezingen, wel stemmen. Gemeenteraadsverkiezingen DFK in het najaar

  (05-03-2018)

  Op 21 maart 2018 zijn er in veel gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland worden één gemeente: Noardeast-Fryslân. Daarom zijn er in deze gemeenten op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn op woensdag 21 november 2018.

 • Snoeiwerkzaamheden aan bosplantsoen in Dongeradeel

  (28-02-2018)

  Er zijn de afgelopen tijd vragen gesteld over het snoeien van bosplantsoenpercelen onder andere in het Tolhuispark en de Jantjeszeepolder. Dit artikel geeft u informatie over de snoeiwerkzaamheden door de gemeente.

 • Compostactie

  (28-02-2018)

  Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart wordt in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel de jaarlijkse compostactie gehouden. Inwoners van beide gemeenten kunnen de compost halen op het gemeentelijk terrein aan de Birdaarderstraatweg 86 in Dokkum.

 • Vincent Waterval benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  (26-02-2018)

  Op zaterdag 24 februari 2018 heeft de heer Vincent Waterval (57) uit Ternaard, uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.

 • Hondenbeleid Dongeradeel

  (29-01-2018)

  Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over hondenbeleid of klachten over overlast van hondenpoep. We willen allemaal een schone en leefbare omgeving. Om die reden heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels waar inwoners zich aan moeten houden. Ten aan zien van het hondenbeleid gaat het globaal om de volgende regels.

 • Bewaarkrant Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten

  (24-10-2017)

  Het gebiedsteam…hoe zat het ook alweer? Kan de gemeente mij helpen mijn administratie weer op orde te krijgen? Mag ik zelf huishoudelijke hulp regelen? De antwoorden op deze, en nog vele andere vragen, vindt u in de bewaarkrant ‘Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten’. Deze krant wordt in week 43 verspreid, tegelijk met de Huis-aan-huis krant.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt