2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Militaire oefening van 25-29 september en 29 oktober - 2 november

  (19-09-2018)

  Van 24 t/m 28 september en 29 oktober t/m 2 november 2018 is er een militaire oefening in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. Beide oefeningen zijn identiek.

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies

  (19-09-2018)

  We geven allemaal om de mooie binnenstad van Dokkum. Waar we fijn kunnen wonen, werken en winkelen en waar we onze vrije tijd aangenaam kunnen besteden. We willen het authentieke karakter van de binnenstad graag bewaren. Maar hoe doe je dat? 

   

 • StemWijzer en mobiele stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen Noardeast-Fryslân

  (14-09-2018)

  De voorbereidingen voor de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zijn in volle gang. De negen politieke partijen waarvan bekend is dat ze gaan meedoen aan de verkiezingen zijn afgelopen dinsdagavond uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen voor stellingen in de StemWijzer. De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen.

 • Aldi Dokkum mag uitbreiden door te late reactie gemeente

  (14-09-2018)

  De gemeente Dongeradeel heeft niet op tijd gereageerd op een vergunningsaanvraag van de Aldi voor uitbreiding van het pand in Dokkum. Volgens de wet is het dan zo geregeld dat de omgevingsvergunning automatisch wordt verleend. Was er tijdig gecommuniceerd richting Aldi, dan was de vergunning waarschijnlijk niet verleend.

 • Uitnodiging burgerpeiling. Doet u mee?

  (11-09-2018)

  De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. voeren een burgerpeiling uit. Per gemeente zijn 2000 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de burgerpeiling “waar staat je gemeente”. De uitnodigingen daarvoor vallen deze week op de mat. 

 • Nieuw logo gemeente Noardeast-Fryslân onthuld 

  (08-09-2018)

  Tijdens de opening van de Admiraliteitsdagen op 7 september 2018 in Dokkum is het logo van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân feestelijk onthuld. Deze gemeente ontstaat vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. en is op 1 januari 2019 een feit. 

 • Zaterdag 27 oktober 2018: Nacht van de Nacht

  (06-09-2018)

  Sinds oktober 2016 is het Nationaal Park Lauwersmeer officieel Dark Sky Park, een plek waar het nog donker genoeg is om de sterren te kunnen zien. Om extra aandacht te besteden aan deze bijzondere status organiseren de provincies Fryslân en Groningen samen met de gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland (onderdeel van de DDFK-gemeenten) en Staatsbosbeheer op zaterdag 28 oktober de Nacht van de Nacht in het Lauwersmeergebied. 

 • Verkiezingen Gemeenteraad 2018

  (05-09-2018)

  Registratie aanduiding politieke partijen

  Het centraal stembureau heeft op 3 september 2018 besloten voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân de volgende aanduidingen in te schrijven in het register als bedoeld in artikel G 3 van de Kieswet.

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  (31-08-2018)

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

 • ‘Eeuwig Dokkum’ overhandigd aan wethouder Pytsje de Graaf

  (31-08-2018)

  Op donderdag 30 augustus 2018 kreeg wethouder Pytsje de Graaf op de Markt in Dokkum twee boekjes overhandigd van de auteurs Lammert de Hoop (Historie Markt) en Klasina van der Werf en historicus Nykle Dijkstra (Historie Admiraliteit) en vormgever Frank van Dijk.

 • Doe mee met de World Cleanup Day en maak uw buurt zwerfafvalvrij

  (24-08-2018)

  Stoort u zich ook zo aan zwerfafval? Op straat, in het water of in de natuur.

  Dan bent u niet de enige. Miljoenen mensen uit verschillende landen storen zich net zoveel aan zwerfafval als u.

 • Informatie nieuwe partijen

  (19-07-2018)

  Belangrijke informatie voor nieuwe partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezingen. 

 • Vaststelling welstandscriteria Engwierum- Dodingawei (BG 1 loonbedrijf Vries)

  (18-07-2018)

  De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 welstandscriteria vastgesteld voor het gebied aan de Dodingawei, ongeveer 400 meter ten westen van Engwierum (kadastraal bekend als gemeente EE, sectie L, nummer 530 (deels), bedoeld voor de bouw van een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen voor een loon- en akkerbouwbedrijf.

 • Is uw schouwsloot al schoon?

  (12-07-2018)

  Eens in de 12 jaar controleert Wetterskip Fryslân het waterpeil in de schouwsloten. Schouwsloten waarin minder dan 50 centimeter water staat moeten gebaggerd worden. Eigenaren van de schouwsloten hebben daarover een brief van het Wetterskip gekregen.

 • Doorgang Wite Brêge en Kriensenwei Anjum gestremd

  (22-06-2018)

  In verband met sloopwerkzaamheden aan de Wite Brêge onder Anjum is de doorvaart van de Súd Ie ter plaatse tijdelijk gestremd. Ook de Kriensenswei zelf kan niet meer worden gebruikt voor doorgaand verkeer. De sloopwerkzaamheden aan de brug staan ingepland vanaf 28 juni en zijn (naar verwachting) 6 juli afgerond. In deze gehele periode is de vaarweg gestremd.

 • DDFK LOOP-team haalt € 3.700 binnen voor het goede doel

  (14-06-2018)

  Zo’n 25 hardlopers en wandelaars, werkzaam bij de DDFK-gemeenten, deden gezamenlijk mee aan LOOP Leeuwarden. Om elkaar beter te leren kennen in een andere setting dan op kantoor, maar ook voor het goede doel. En met succes: de sportieve ambtenaren zagen hun doel bijna verviervoudigen en zamelden maar liefst € 3.700 in. De buit wordt eerlijk verdeeld tussen Kinderdagcentrum It Lytshûs Damwâld en Jan Transplant Cyclist.

 • Súd Ie bereikbaar voor vis

  (07-06-2018)

  Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal in de wereld hindernissen ontstaan waardoor vissen, rivieren en beken niet meer kunnen bereiken. Dat geldt ook voor twee sloten richting de Súd Ie. Vissen trekken van nature door beken en rivieren heen en weer. Dit doen ze om zich voor te planten, voedsel te kunnen vinden of een schuilplek te zoeken voor de winter. Daarom leggen gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân vanuit het programma Súd Ie twee vispassages aan, waardoor het niet alleen voor mensen maar ook dieren goed toeven is in ons gebied.

 • WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

  (24-05-2018)

  De bewoners en ondernemers in DDFK maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt.

 • Bijpraatsessie gaswinning Ternaard

  (16-05-2018)

  Het ministerie van EZK organiseert op donderdag 24 mei 2018 (tussen 16.00 en 20.00 uur) in dorpshuis Tunawerth in Ternaard een bijpraatsessie over de eerste resultaten uit het milieueffectrapportage (MER) voor de voorgenomen gaswinning bij Ternaard.

 • JUNCTION ontwerpt nieuwe huisstijl gemeente Noardeast-Fryslân

  (16-05-2018)

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. En bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject is het reclamebureau JUNCTION uitgekozen om hiermee aan de slag te gaan.

 • Samen verder met voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard

  (09-05-2018)

  De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel hebben samen besloten een projectleider aan te stellen voor het uitwerken van de ‘Nije State’, een nieuwe voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard en omgeving.

 • Instellen 60 km/uur zone ten noorden Ternaard en westen Wierum

  (09-05-2018)

  Het college van de gemeente Dongeradeel heeft besloten tot het instellen van een 60 km/uur zone voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei te Ternaard en Wierum. Ze voldoen hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving.

 • Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’

  (07-05-2018)

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het realiseren van vijf woningen op het perceel op de hoek van de Hoendemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk).

 • Stukken landelijke intocht Sinterklaas openbaar

  (30-04-2018)

  Naar aanleiding van de landelijke intocht van Sinterklaas (LIS) in Dokkum op 18 november 2017, zijn er diverse verzoeken gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB verzoek). Deze verzoeken zijn inmiddels afgehandeld en zijn de stukken voor iedereen openbaar.

 • Klankbordgroep plant eerste boom op Markt Dokkum

  (12-04-2018)

  Op woensdag 11 april hebben leden van de klankbordgroep van de Markt in Dokkum symbolisch de eerste boom op het plein geplant. Dit deden ze samen met wethouder Pytsje de Graaf.

 • Openbare vergadering Herindelingscommissie van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

  (12-04-2018)

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, Dokkum op woensdag 18 april 2018 vanaf 19.30 uur. 

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  (02-04-2018)

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

 • Koopzondagen 2018

  (23-03-2018)

  De koopzondagen voor de gemeente Dongeradeel in 2018 zijn vastgesteld. Hieronder vindt u het overzicht voor dit jaar.

 • Hondenbeleid Dongeradeel

  (29-01-2018)

  Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over hondenbeleid of klachten over overlast van hondenpoep. We willen allemaal een schone en leefbare omgeving. Om die reden heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels waar inwoners zich aan moeten houden. Ten aan zien van het hondenbeleid gaat het globaal om de volgende regels.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt