2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Sporten met een beperking…en daardoor extra vervoerskosten?

  (24-05-2018)

  Sporten en voldoende bewegen is voor iedereen gezond. Heeft u een beperking? Dan hoeft u het bewegen niet te laten. U kunt vaak meer dan u denkt! Sporten en bewegen geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel. U ontmoet andere mensen, u doet mee en bewegen is natuurlijk gewoon leuk!

 • WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

  (24-05-2018)

  De bewoners en ondernemers in DDFK maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt.

 • Plannenkamer Dokkum geeft advies op 29 mei

  (21-05-2018)

  Op dinsdagavond 29 mei kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer voor inspiratie en ideeën voor bouwplannen. De plannenkamer houdt zitting in de bovenzaal van Grand Café De Waegh (Grote Breedstraat 1) te Dokkum.

 • Landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’

  (17-05-2018)

  Van donderdag 17 mei tot vrijdag 1 juni 2018 is de landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’, een week waarin extra aandacht wordt besteed aan NIX18 en het spontaan tonen van een legitimatiebewijs. Dat wordt o.a. gedaan met een landelijke tv-commercial en acties, ook in de regio Noordoost Fryslân.

 • Bijpraatsessie gaswinning Ternaard

  (16-05-2018)

  Het ministerie van EZK organiseert op donderdag 24 mei 2018 (tussen 16.00 en 20.00 uur) in dorpshuis Tunawerth in Ternaard een bijpraatsessie over de eerste resultaten uit het milieueffectrapportage (MER) voor de voorgenomen gaswinning bij Ternaard.

 • JUNCTION ontwerpt nieuwe huisstijl gemeente Noardeast-Fryslân

  (16-05-2018)

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. En bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject is het reclamebureau JUNCTION uitgekozen om hiermee aan de slag te gaan.

 • Vanaf 16 mei Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

  (15-05-2018)

  Vanaf woensdag 16 mei gaat de Schreiersbrug in Dokkum tijdelijk open voor fietsers en voetgangers. Er wordt een 30-km zone ingesteld, er komen extra waarschuwingsborden, aangepaste belijning en een attentiebord (smiley). Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de fietsers en voetgangers. 

 • Praat u ook mee over veiligheid?

  (15-05-2018)

  Hoe veilig voelt u zich in uw gemeente? Wat zou u willen veranderen op het gebied van veiligheid? 

 • Wethouder Esther Hanemaaijer leest op peuterspeelzaal It Boartersplak in Ternaard het boekje ”Bananen foar Tomke” voor

  (09-05-2018)

  Op 9 mei is wethouder Esther Hanemaaijer op bezoek geweest bij de peuterspeelzaal It Boartersplak. De 9 peuters waren allemaal erg enthousiast. De peuterleidsters Grietje Hesseling, Nynke Schoorstra en Annette Koopmans gaan deze week samen met de peuters allerlei leuke activiteiten doen uit de lesbrief zoals fairtrade cup cakes bakken, het liedje zingen, proeven, kleuren en stickers plakken enz.

 • Samen verder met voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard

  (09-05-2018)

  De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel hebben samen besloten een projectleider aan te stellen voor het uitwerken van de ‘Nije State’, een nieuwe voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard en omgeving.

 • Instellen 60 km/uur zone ten noorden Ternaard en westen Wierum

  (09-05-2018)

  Het college van de gemeente Dongeradeel heeft besloten tot het instellen van een 60 km/uur zone voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei te Ternaard en Wierum. Ze voldoen hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving.

 • Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’

  (07-05-2018)

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het realiseren van vijf woningen op het perceel op de hoek van de Hoendemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk).

 • Voorjaar barst nu echt los: 11 mei 2018 extra compostactie

  (07-05-2018)

  Voor de inwoners van de DDFK-gemeenten is er nog een extra mogelijkheid op vrijdag 11 mei 2018 gratis compost op te halen.

 • Leerlingenvervoer DDFK-gemeenten gemoderniseerd 

  (01-05-2018)

  Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de invoering van het vervoerssysteem Jobinder, hebben de DDFK-gemeenten de uitvoering van het leerlingenvervoer aangepast. Hierbij is gekeken naar zaken die belemmerend voor de inwoners kunnen werken bij de uitvoering van het leerlingenvervoer.

 • 32 zorgstudio’s in oude J.J. Boumanschool, Hantumerweg Dokkum

  (01-05-2018)

  Het pand aan de Hantumerweg is door de gemeente Dongeradeel verkocht aan ontwikkelaar Kooistra uit Dokkum en ontwikkelende belegger Zwanenburg Projecten BV uit Heerenveen. Wethouder Pieter Braaksma en directeur Erik Zwanenburg hebben vandaag op 30 april 2018, in het bijzijn van Auke Jelle Kingma (directeur Talant), het koopcontract ondertekend. Er worden 32 zorgstudio’s gebouwd. Talant gaat het pand huren. 

 • Verkenning omgevingsproces ziet kansen voor Ternaard

  (30-04-2018)

  Er zijn aanknopingspunten om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. De verkenning of zo’n omgevingsproces mogelijk is, maakt dat duidelijk. Dat staat in het concept-eindverslag dat adviesbureau De Gemeynt op 20 april 2018 presenteerde aan de vijf betrokken partijen. Die gaan nu na of, en zo ja, welke vervolgstappen mogelijk zijn. Een van de doelen van het omgevingsproces is een versterking van het gebied.

 • Stukken landelijke intocht Sinterklaas openbaar

  (30-04-2018)

  Naar aanleiding van de landelijke intocht van Sinterklaas (LIS) in Dokkum op 18 november 2017, zijn er diverse verzoeken gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB verzoek). Deze verzoeken zijn inmiddels afgehandeld en zijn de stukken voor iedereen openbaar.

 • Opening Koningsspelen Holwerd 2018 door kinderburgemeester

  (26-04-2018)

  Kinderburgemeester Aukje Miedema van de gemeente Dongeradeel heeft 26 april 2018 om 8.45 uur het officiële startsein gegeven voor de koningsspelen in Holwerd. De buurtsportcoaches van de DDFK-gemeenten hebben voor ruim 150 leerlingen van OBS De Tsjelke en CBS Ploos van Amstel een sportieve dag georganiseerd.

 • Twee personen Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens Lintjesregen Dongeradeel 2018

  (26-04-2018)

  Op donderdag 26 april 2018 zijn in de gemeente Dongeradeel twee personen Koninklijk onderscheiden. Beiden krijgen uit handen van burgemeester Marga Waanders de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Afsluiting Torenstraat

  (16-04-2018)

  In verband met de werkzaamheden die BAM Infra bv in opdracht van gemeente DDFK uitvoert voor het project ‘Herinrichting Markt Dokkum’, is de Torenstraat vanaf 23 april 07:00 uur tot en met 25 mei 16:00 uur afgesloten. 
   

 • Reserveerlijn Jobinder gratis

  (13-04-2018)

  Het telefonisch boeken van een rit bij Jobinder is vanaf 1 mei 2018 gratis. Het bestuur van Jobinder heeft dit donderdag 12 april besloten. Gebruikers kunnen met terugwerkende kracht vanaf de start op 8 januari 2018 compensatie aanvragen voor de reeds gemaakte belkosten.

 • Klankbordgroep plant eerste boom op Markt Dokkum

  (12-04-2018)

  Op woensdag 11 april hebben leden van de klankbordgroep van de Markt in Dokkum symbolisch de eerste boom op het plein geplant. Dit deden ze samen met wethouder Pytsje de Graaf.

 • Openbare vergadering Herindelingscommissie van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

  (12-04-2018)

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, Dokkum op woensdag 18 april 2018 vanaf 19.30 uur. 

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  (02-04-2018)

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

 • Sporten met een beperking…en daardoor extra vervoerskosten?

  (26-03-2018)

  Sporten en voldoende bewegen is voor iedereen gezond. Heeft u een beperking? Dan hoeft u het bewegen niet te laten. U kunt vaak meer dan u denkt! Sporten en bewegen geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel. U ontmoet andere mensen, u doet mee en bewegen is natuurlijk gewoon leuk!

 • Koopzondagen 2018

  (23-03-2018)

  De koopzondagen voor de gemeente Dongeradeel in 2018 zijn vastgesteld. Hieronder vindt u het overzicht voor dit jaar.

 • Hondenbeleid Dongeradeel

  (29-01-2018)

  Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over hondenbeleid of klachten over overlast van hondenpoep. We willen allemaal een schone en leefbare omgeving. Om die reden heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels waar inwoners zich aan moeten houden. Ten aan zien van het hondenbeleid gaat het globaal om de volgende regels.

 • Bewaarkrant Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten

  (24-10-2017)

  Het gebiedsteam…hoe zat het ook alweer? Kan de gemeente mij helpen mijn administratie weer op orde te krijgen? Mag ik zelf huishoudelijke hulp regelen? De antwoorden op deze, en nog vele andere vragen, vindt u in de bewaarkrant ‘Zorg en ondersteuning DDFK-gemeenten’. Deze krant wordt in week 43 verspreid, tegelijk met de Huis-aan-huis krant.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt