2016 - 2017 - 2018

RSS feed
 • Kinderburgemeester zet zich in voor kinderen arme gezinnen

  (19-11-2018)

  Kinderburgemeester Aukje Miedema was op 6 oktober j.l. te gast bij de burgemeester van Diemen Erik Boog en kinderburgemeester van Diemen Nilaya Holwijn tijdens de ‘Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters’. Aukje werd vergezeld door haar begeleidster Cootje Klinkenberg, raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Dongeradeel. Tijdens deze dag stond het uitwisselen van ideeën met elkaar centraal. Daarbij werd aandacht gevraagd voor kinderen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Met behulp van een wensboom maakte Aukje een plan voor deze kinderen in haar eigen gemeente.

 • Asbest vrijgekomen bij brand Niawier

  (17-11-2018)

  In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Niawier een brand geweest waarbij het bedrijf De Scheepstimmerman is afgebrand. Bij deze brand is asbest vrijgekomen.

 • Intocht Sinterklaas Dokkum

  (16-11-2018)

  Bij de gemeente Dongeradeel zijn twee meldingen binnengekomen om te demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum op zaterdag 17 november a.s.

 • Week tegen Kindermishandeling: cliënten van Fier exposeren met eigen werk in gemeentehuizen

  (15-11-2018)

  In de Week tegen Kindermishandeling, 19 t/m 25 november 2018, zijn in de gemeentehuizen in Ferwert, Dokkum, Damwâld en Kollum exposities te bekijken met kunstwerken, tekeningen, schilderijen en posters, gemaakt  door kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling. Het zijn bijzondere en indrukwekkende creaties, gemaakt door cliënten van Fier. 

 • Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

  (14-11-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 november 2018 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân maakt bekend, dat op vrijdag 23 november 2018 om 10.00 uur in de raadzaal van de gemeente Dongeradeel te Dokkum een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

 • Bekendmaking ingevolge artikel 26 , eerste lid en artikel 38, eerste lid van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

  (14-11-2018)

  De gemeente Dongeradeel neemt op 21 november 2018 deel aan het experiment centrale stemopneming voor de verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân.

 • Snoeiwerkzaamheden aan bosplantsoen

  (12-11-2018)

  In november gaat de gemeente weer beginnen met het wintersnoeiwerk. In dit artikel leest u informatie hierover. 

 • Koninklijke Luchtmacht oefent met het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando

  (09-11-2018)

  Van maandag 19 november tot en met vrijdag 30 november oefent de Koninklijke Luchtmacht samen met het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) van de landmacht. Zij beoefenen de verdediging van eenheden, objecten en gebieden vanaf de grond tegen vliegtuigen, helikopters en (laser)geleide raketten.

 • Congresdag 10 december Fryslân werkt

  (08-11-2018)

  Op maandag 10 december is het zover: de Congresdag Fryslân Werkt in de Harmonie in Leeuwarden! Dit congres wordt georganiseerd door het regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt!, een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, onderwijs en sociale partners.

 • Agenda hoorzitting intergemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer op donderdag 22 november 2018 gemeentehuis Dokkum (oude gedeelte aan de Suupmarkt)

  (07-11-2018)
 • Gladheidsbestrijding

  (07-11-2018)

  Gladheid als gevolg van sneeuw of ijzel komt over het algemeen voor in de periode van 15 november tot 1 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidsbestrijding op wegen en fietspaden. Dit betekent niet dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn.

 • Volle zaal bij Verkiezingsdebat Ternaard

  (06-11-2018)

  Een volle zaal wachtte de negen partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Tijdens het door Dorpsbelang Ternaard georganiseerde debat kwamen de gaswinning, windmolens en zorgvoorzieningen aan bod. Gezien de grote opkomst zijn deze onderwerpen voor veel mensen in Ternaard en omstreken heel belangrijk.

 • Fairtrade-certificaat voor It Taarthûske en KB Foods in Dokkum

  (31-10-2018)

  Maandag 29 oktober reikte wethouder Esther Hanemaaijer Fairtrade-certificaten uit aan de ondernemers van It Taarthûske en KB Foods in Dokkum. Dit deed zij tijdens een bijeenkomst waar een flink aantal bedrijven aanwezig waren met het Fairtrade-keurmerk. 

 • Speeltoestellen in de openbare ruimte

  (26-10-2018)

  Steeds vaker zien wij dat er door bewoners speeltoestellen in de openbare ruimte geplaatst worden. (bijv. in plantsoenen, parken en/of bermen)
  Dit zijn over het algemeen speeltoestellen die niet voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidsnormen. Denk hierbij aan trampolines en speeltoestellen die bij een bouwmarkt of speelgoedwinkel zijn gekocht en ook zelfgemaakte toestellen. 

 • Aangepaste dienstverlening in verband met feestdagen en werkzaamheden

  (18-10-2018)

  Vanaf 17 december 2018 tot 3 januari 2019 is het niet mogelijk reisdocumenten of rijbewijzen aan te vragen voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Voor de overige producten kan men nog wel terecht tussen 17 en 21 december tot 12:00 uur.

 • Komt u ook naar de verkiezingsmarkten?

  (17-10-2018)

  De gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Noardeast-Fryslân zijn op woensdag 21 november 2018. Daarom zijn er van maandag 22 oktober tot maandag 19 november in de hallen van de drie gemeentehuizen Kollum, Ferwert en Dokkum verkiezingsmarkten. 

 • F-16’s gaan weer avondvliegen in 2018

  (11-10-2018)

  F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 8 oktober 2018 weer in de avonduren. In de weken 41, 44, 45, 47, 48 en 50 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden van maandag tot en met vrijdag gevlogen tot uiterlijk 00.00 uur.

 • Dood hout leeft

  (10-10-2018)

  Vandaag onthulde wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel een educatief informatiebord bij de grote houtstapel in het Tolhuispark in Dokkum. Leerlingen van groep 3/4 van CBS De Pionier uit Dokkum hielpen hem daarbij een handje.

 • Kandidatenlijsten ter inzage

  (09-10-2018)

  De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Noardeast-Fryslân liggen ter inzage op het gemeentehuis te Dokkum.

 • Militaire oefening van 3 - 7 december

  (08-10-2018)

  Van 3 tot 7 december 2018 is er een militaire oefening die zich zal afspelen in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen.

 • Stroffelstien voor Beatrix Mirosch uit Holwerd

  (08-10-2018)

  Maandag 8 oktober is er in Holwerd een zogenoemde ‘Stroffelstien’gelegd, ter nagedachtenis van Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch. Beatrix is op 5 februari1938 geboren te Holwerd en door de nazi’s omgebracht op 2 augustus 1944 te Auswitz-Birkenau.

 • Talentvolle inwoners gezocht voor het eindfeest van gemeente Dongeradeel

  (24-09-2018)

  Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Op zaterdag 3 november 2018 nemen we in de Bonifatiuskapel feestelijk afscheid van de gemeente Dongeradeel.

  De organisatie is op zoek naar inwoners uit onze gemeente die tijdens dit feest een optreden willen verzorgen. 

 • StemWijzer en mobiele stembureaus bij gemeenteraadsverkiezingen Noardeast-Fryslân

  (14-09-2018)

  De voorbereidingen voor de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zijn in volle gang. De negen politieke partijen waarvan bekend is dat ze gaan meedoen aan de verkiezingen zijn afgelopen dinsdagavond uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen voor stellingen in de StemWijzer. De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen.

 • Informatie nieuwe partijen

  (19-07-2018)

  Belangrijke informatie voor nieuwe partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezingen. 

 • Is uw schouwsloot al schoon?

  (12-07-2018)

  Eens in de 12 jaar controleert Wetterskip Fryslân het waterpeil in de schouwsloten. Schouwsloten waarin minder dan 50 centimeter water staat moeten gebaggerd worden. Eigenaren van de schouwsloten hebben daarover een brief van het Wetterskip gekregen.

 • DDFK LOOP-team haalt € 3.700 binnen voor het goede doel

  (14-06-2018)

  Zo’n 25 hardlopers en wandelaars, werkzaam bij de DDFK-gemeenten, deden gezamenlijk mee aan LOOP Leeuwarden. Om elkaar beter te leren kennen in een andere setting dan op kantoor, maar ook voor het goede doel. En met succes: de sportieve ambtenaren zagen hun doel bijna verviervoudigen en zamelden maar liefst € 3.700 in. De buit wordt eerlijk verdeeld tussen Kinderdagcentrum It Lytshûs Damwâld en Jan Transplant Cyclist.

 • Súd Ie bereikbaar voor vis

  (07-06-2018)

  Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal in de wereld hindernissen ontstaan waardoor vissen, rivieren en beken niet meer kunnen bereiken. Dat geldt ook voor twee sloten richting de Súd Ie. Vissen trekken van nature door beken en rivieren heen en weer. Dit doen ze om zich voor te planten, voedsel te kunnen vinden of een schuilplek te zoeken voor de winter. Daarom leggen gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân vanuit het programma Súd Ie twee vispassages aan, waardoor het niet alleen voor mensen maar ook dieren goed toeven is in ons gebied.

 • WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

  (24-05-2018)

  De bewoners en ondernemers in DDFK maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt.

 • Bijpraatsessie gaswinning Ternaard

  (16-05-2018)

  Het ministerie van EZK organiseert op donderdag 24 mei 2018 (tussen 16.00 en 20.00 uur) in dorpshuis Tunawerth in Ternaard een bijpraatsessie over de eerste resultaten uit het milieueffectrapportage (MER) voor de voorgenomen gaswinning bij Ternaard.

 • JUNCTION ontwerpt nieuwe huisstijl gemeente Noardeast-Fryslân

  (16-05-2018)

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. En bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl. Na een zorgvuldig aanbestedingstraject is het reclamebureau JUNCTION uitgekozen om hiermee aan de slag te gaan.

 • Samen verder met voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard

  (09-05-2018)

  De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel hebben samen besloten een projectleider aan te stellen voor het uitwerken van de ‘Nije State’, een nieuwe voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard en omgeving.

 • Instellen 60 km/uur zone ten noorden Ternaard en westen Wierum

  (09-05-2018)

  Het college van de gemeente Dongeradeel heeft besloten tot het instellen van een 60 km/uur zone voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei te Ternaard en Wierum. Ze voldoen hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving.

 • Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’

  (07-05-2018)

  Burgemeester en wethouders van Dongeradeel maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het realiseren van vijf woningen op het perceel op de hoek van de Hoendemakersweg en de Allert Jacob van der Poortstraat te Dokkum, ten noorden van de Allert Jacob van der Poortstraat 1 te Dokkum (kadastraal bekend gemeente Dokkum, sectie B nummer 557 gedeeltelijk).

 • Stukken landelijke intocht Sinterklaas openbaar

  (30-04-2018)

  Naar aanleiding van de landelijke intocht van Sinterklaas (LIS) in Dokkum op 18 november 2017, zijn er diverse verzoeken gedaan in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB verzoek). Deze verzoeken zijn inmiddels afgehandeld en zijn de stukken voor iedereen openbaar.

 • Klankbordgroep plant eerste boom op Markt Dokkum

  (12-04-2018)

  Op woensdag 11 april hebben leden van de klankbordgroep van de Markt in Dokkum symbolisch de eerste boom op het plein geplant. Dit deden ze samen met wethouder Pytsje de Graaf.

 • Openbare vergadering Herindelingscommissie van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.

  (12-04-2018)

  Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2, Dokkum op woensdag 18 april 2018 vanaf 19.30 uur. 

 • Activiteitenoverzicht LF 2018 in de DDFK gemeenten

  (02-04-2018)

  Leeuwarden is met Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

 • Koopzondagen 2018

  (23-03-2018)

  De koopzondagen voor de gemeente Dongeradeel in 2018 zijn vastgesteld. Hieronder vindt u het overzicht voor dit jaar.

 • Hondenbeleid Dongeradeel

  (29-01-2018)

  Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over hondenbeleid of klachten over overlast van hondenpoep. We willen allemaal een schone en leefbare omgeving. Om die reden heeft de gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels waar inwoners zich aan moeten houden. Ten aan zien van het hondenbeleid gaat het globaal om de volgende regels.

 • Archeologisch onderzoek aan de Markt in Dokkum

  (08-06-2017)

  Op donderdag 8 juni is er op de Markt in Dokkum een archeologisch onderzoek geweest. Dit is gebeurd aan de hand van grondboringen.

 • Stand van zaken vogelgriep - laatste update

  (22-12-2016)

  Wetterskip Fryslân heeft sinds afgelopen weekeinde minder dode en zieke vogels aangetroffen. Het aantal dode vogels dat per dag gevonden wordt daalt. Om deze reden wordt de vrijwillige oproep aan wandelaars en jagers om bij voorkeur niet het veld in te gaan ingetrokken. In het reglement maatregelen beschermings- en toezichtgebied vogelgriep staat omschreven dat er nog wel een verbod geldt op jagen en het doden van wild in een zone van 10 km rondom de getroffen bedrijven (artikel 19). Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover de meest actuele informatie.

 • Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

  (22-12-2016)

  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

 • Onderzoek naar ontwikkeling Prinslocatie Dokkum

  (21-12-2016)

  De gemeente Dongeradeel is in gesprek met Loft Ruimtelijke Ontwikkeling BV om de Prinslocatie in Dokkum te ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein.  De locatie van voormalige metaalfabriek Prins midden in de stad ligt er voor een deel desolaat en verwaarloosd bij. Loft, de nieuwe eigenaar van het terrein met panden, wil het gebied graag herstructureren en tegelijk de bedrijvigheid er stimuleren. Momenteel werken gemeente en eigenaar samen aan een ontwikkelingsschets die begin 2017 gepresenteerd wordt en onderzoeken ze de haalbaarheid van de herstructurering.

 • Onderzoek naar effect lasers op beperking ganzenschade op landbouwgewassen

  (19-12-2016)

  BIJ12-Faunafonds heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op beperking van ganzenschade op landbouwgewassen. 
  Deze proef vindt plaats op 16 verschillende locaties in 5 verschillende gemeenten. Voor Noordoost Fryslân worden ze geplaatst in de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Het onderzoek start halverwege december 2016 en duurt 8 tot 10 weken tot de 2e helft van februari 2017.

 • Vogelgriep in Friesland

  (18-12-2016)

  Er zijn dode vogels gevonden in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadiel en Dongeradeel. Inmiddels is er in Hiaure bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Daarnaast zijn er enkele dode vogels gevonden op Terschelling en in de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit bericht updates met de actuele stand van zaken.

 • Afvalinzameling rondom de feestdagen

  (05-12-2016)

  Alle informatie over de afvalinzameling rondom de feestdagen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Archief

Belangrijke pagina's

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt