Tweede kamerverkiezingen 2017 en nieuwe gemeentenaam

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de naam van de nieuwe gemeente in verband met de voorgenomen herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.
U kunt op ieder stemlokaal binnen de gemeente gaan stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter uitkomt om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Dongeradeel te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen en het is daarom belangrijk dat u de stempas(sen) meeneemt. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Dongeradeel woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Ook hier geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt voor de verkiezing van de Tweede Kamer ook iemand machtigen die niet in de gemeente Dongeradeel woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hiervoor heeft u een formulier nodig dat u kunt afhalen of aanvragen bij afdeling Burgerzaken van de gemeente of kan downloaden via de link naar de Productencatalogus DDFK onderaan deze pagina.  De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas en met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij burgerzaken of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Let wel, het stemmen voor de naam van de nieuwe gemeente kan alleen in uw eigen gemeente.

Informatie

Op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen. De afdeling burgerzaken is in Dongeradeel op maandag t/m donderdag geopend van 13.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 19.00 tot 20.30 uur. We zijn telefonisch bereikbaar onder nummer (0519) 29 88 88. Het e-mail adres van de gemeente is info@ddfk.nl. Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op www.kiesraad.nl

Overzicht stemlocaties in Dongeradeel

Productencatalogus DDFK over kiezerspas, iemand machtigen, stemmen vanuit het buitenland, e.d.

Ter inzage legging processen-verbaal Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

De afschriften van de processen-verbaal  van de stembureaus  van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., waarin is opgenomen de telling van het aantal uitgebrachte stemmen en de totaal uitslag van de Tweede Kamerverkiezing per gemeente worden vanaf 17 maart 2017 tot 23 maart 2017 ter inzage gelegd op het gemeentehuis van Dongeradeel, Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum. Uitsluitend gedurende de openingstijden kan een afspraak gemaakt worden voor inzage van bovenstaande processen-verbaal. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer J. Hania, telefoonnummer (0519) 29 88 88.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt