Spelregels sociale media

Gemeentelijke spelregels voor gebruik social media

  • We respecteren ieders mening, ook als deze niet overeenkomt met onze opvattingen.
  • We gaan ervan uit dat je de algemene normen en waarden in acht neemt.
  • Beledigingen, schelden, grof taalgebruik, misleiding of discriminatie zijn niet toegestaan. Deze uitingen worden verwijderd.
  • Het domineren van de site of pagina door uitingen of discussies te herhalen is niet toegestaan. We behouden het recht een aantal van deze uitingen te verwijderen om ruimte te laten voor anderen, zonder het onderwerp zelf te verwijderen.
  • Commerciële berichten of advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. Deze worden verwijderd.
  • Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens van of over personeel van betrokken gemeenten te delen of te plaatsen.
  • Het verzoek aan bezoekers van de site of pagina is om geen anonieme berichten te plaatsen. De gemeenten zijn bevoegd deze te allen tijde zonder nader overleg te verwijderen.
  • De betrokken gemeenten zijn bevoegd te allen tijde zonder nader overleg teksten en/of beeldmateriaal van de Facebookpagina te verwijderen of accounts op Twitter te blokkeren.
hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt