Sinnegreide

Het college van burgemeester en wethouders heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke locaties van een Sinnegreide in Dokkum. De resultaten van dit locatieonderzoek zijn opgenomen in onderstaand rapport, inclusief een eerste verkenning rond de financiële haalbaarheid. Een verkorte versie vindt u in het rapport onder het kopje 'Samenvatting'.

Burgemeester en wethouders hebben inmiddels uitgesproken dat een Sinnegreide van 10 ha. niet haalbaar moet worden geacht. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat daaraan ruim 2000 huishoudens zouden moeten meedoen, binnen een relatief klein gebied gaat ("postcoderoos").
De komende tijd wordt nagegaan of een kleinere Sinnegreide (circa 2,5 ha) wel haalbaar is. Ook wordt gepeild of er voldoende draagvlak is bij de bewoners binnen het betrokken gebied.
Het streven is erop gericht dat het GO/NO GO besluit voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt genomen. 
 

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt