Renovatie gemaal Dongerdielen

Wetterskip Fryslân renoveert gemaal Dongerdielen

Wetterskip Fryslân gaat het monumentale gemaal Dongerdielen in Ezumazijl renoveren. De installatie van het gemaal voldoet niet meer aan de huidige technische eisen. Bij het gemaal wordt ook een tweezijdige vispassage gerealiseerd.

Renovatie

De te renoveren onderdelen omvatten het aanpassen van de elektrische- en de werktuigbouwkundige installatie en het vervangen van het binnenwerk van de pompen en de aandrijving. Ook wordt de damwand aan de zuidzijde van het gemaal vervangen en wordt een vispassage van en naar het Lauwersmeer gerealiseerd. Het gemaalgebouw is eind 2010 al bouwkundig gerenoveerd.

Capaciteitsverhoging

Het gemaal, gelegen aan de Esonbuorren, bemaalt een gebied van 12.300 hectare waarvan het water wordt geloost op het Lauwersmeer. Bij de renovatie worden de waaiers van de pompen vervangen. Door de waaiers aan te passen krijgt het gemaal meer capaciteit. Hiermee is het gemaal klaar voor de toekomst en kan het tijdens hoogwatercalamiteiten betere bestrijding van het water bieden.

Monumentaal gebouw

Het gemaalcomplex heeft een monumentale status. De werkzaamheden worden dan ook in nauw overleg met de gemeente Dongeradeel en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) uitgevoerd. De renovatie draagt bij aan de bescherming en het behoud van het gemaal.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn in september 2012 van gestart gegaan. De uitvoering wordt afgestemd met de voorgenomen werkzaamheden van de gemeente Dongeradeel voor het project Sud Ie. Afstemming moet leiden tot effectief werken en kostenbesparingen. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden op 1 januari 2015 volledig afgerond. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op 4,5 miljoen euro.

Wetterskip

Blijf op de hoogte via de site van het Wetterskip.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt