Rekenkamercommissie

RekenkamerMet ingang van 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke regeling Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân opgeheven waardoor vanaf dat moment de rekenkamerfunctie voor de gemeente Dongeradeel niet is ingevuld. Dit in afwachting van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.  

Onderzoeken
Onderzoeksplannen
Jaarverslagen
   
 

Onderzoeken

Evaluatie WMO-beleid
Evaluatie WMO-beleid gemeente Dongeradeel (april 2014)
Bestuurlijk wederhoor Dongeradeel
Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport Dongeradeel

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Dongeradeel
Aanbiedingsbrief rapport aan de raad
Reactie van het college
Rapport Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Dongeradeel (mei 2013)

Inhuur van derden in Dongeradeel
Rapport De inhuur van derden in Dongeradeel (december 2010)
Reactie van het college
Aanbiedingsbrief rapport aan raad
   
Onderwijsachterstandenbeleid in Dongeradeel
Rapport Onderwijsachterstandenbeleid in Dongeradeel (juni 2009)
Aanbiedingsbrief rapport aan de raad
Reactie van het college
   
Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie
Rapport De doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Dantumadiel en Dongeradeel (oktober 2007)
Aanbiedingsbrief rapport aan de raad
Reactie van het college
   
Grondbeleid Dongeradeel 2005-2008
Rapport grondbeleid Dongeradeel 2005-2008 (januari 2010)
Reactie van het college


Onderzoeksplan

Onderzoeksplan rekenkamercommissie 2014
Onderzoeksplan rekenkamercommissie 2013
Onderzoeksplan rekenkamercommissie 2012
Onderzoeksplan rekenkamercommissie 2011
Onderzoeksplan rekenkamercommissie 2010
Onderzoeksplan rekenkamercommissie 2009
Onderzoeksplan rekenkamercommissie 2008


Jaarverslagen

Jaarverslag rekenkamercommissie 2014
Jaarverslag rekenkamercommissie 2013
Jaarverslag rekenkamercommissie 2011
Jaarverslag rekenkamercommissie 2010
Jaarverslag rekenkamercommissie 2009
Jaarverslag rekenkamercommissie 2008
Jaarverslag rekenkamercommissie 2007
Jaarverslag rekenkamercommissie 2006

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt