Projecten

AZC in Dokkum

Het college van de Gemeente Dongeradeel staat positief tegenover de komst van een AZC in Dokkum. De komende weken zullen de mogelijkheden hiervoor onderzocht worden.

Lees verder
 

Markt met fontein

De Markt wordt een groen Abdijhof met de contouren van de oude Abdijkerk, een unieke ijsfontein, 16 mooie bomen en verhaaltegels over de Markt en Dokkum. Het geheel zorgt voor een sfeervol verblijfsgebied met diverse terrassen.

Lees verder
 

Herinrichting Woudweg

De gemeente gaat in Dokkum de Woudweg, tussen de Woudpoortsbrug en Birdaarderstraatweg, herinrichten. Op maandag 1 februari zijn de plannen gepresenteerd aan de bewoners en belanghebbenden. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de verdere uitwerking en wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid.

Lees verder
 

Input Holwerter Fiersichten

Het ontwerplab Krimp Friesland heeft nieuwe input geleverd voor het project Holwerter Fiersichten (en daarnaast ook ontwikkelingskansen voor het dorp Lioessens geschetst). De uitkomsten van Ontwerplab Krimp Friesland zijn op hun website te lezen. Ga naar de website www.kei-centrum.nl.
 

Krimp

Krimp is een afnemend aantal inwoners in een bepaald gebied. Deze afname kan worden gedefinieerd in termen en kan verschillende oorzaken hebben. Ga op deze website naar de pagina Krimp om alle informatie hierover te lezen (binnenkort weer online).
 

Leefbaarheid en wonen

In 2010 startte de gemeente Dongeradeel met de discussie over de krimpende bevolking en hoe hier mee om te gaan. Aan de hand van deze discussie is met dorpsbelangen en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning gedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het beleidsprogramma leefbaarheid en wonen en een voortgangsrapportage.

Lees verder
 

Ontwikkeling Dokkum-West

De gemeente Dongeradeel is al geruime tijd bezig met het maken van plannen voor de aanpak van Dokkum-West. Het gaat hierbij om een verantwoorde uitbreiding en herstructurering van het bedrijventerrein Betterwird, de aanleg van de Westelijke Rondweg en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand. Ga voor alle informatie naar de pagina Dokkum West (binnenkort weer online).
 

Renovatie gemaal Dongerdielen

Wetterskip Fryslân gaat het monumentale gemaal Dongerdielen in Ezumazijl renoveren. De installatie van het gemaal voldoet niet meer aan de huidige technische eisen. Bij het gemaal wordt ook een tweezijdige vispassage gerealiseerd.

Lees verder
 

Sinnegreide

Het college van burgemeester en wethouders heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke locaties van een Sinnegreide in Dokkum.

Lees verder
 

Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum is gericht op het krachtig positioneren van watersportstad Dokkum en een recreatieve opwaardering en ecologisch herstel van de Súd Ie.

Lees verder

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt